Na Słowacji, podobnie jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, w przyszłym roku dojdzie do uwolnienia rynku mleka - zniesienia kwotowania produkcji. W jaki sposób do tego przygotowują się tamtejsi hodowcy? Poniżej prezentujemy trzy słowackie gospodarstwa towarowe odwiedzone dzięki firmie P.H. Konrad z Łomży. Każde z nich gospodaruje na powierzchniach powyżej 1 000 ha, gdzie prowadzona jest zarówno produkcja zwierzęca (produkcja mleka), jak i produkcja roślinna, a w jednym z nich dodatkową działalnością jest produkcja oleju słonecznikowego.

NA SŁOWACJI CENA MLEKA RÓWNIEŻ SPADA

U naszych południowych sąsiadów cena mleka od kilku miesięcy sukcesywnie spada, osiągając obecnie poziom 0,32-0,33 euro, co w przeliczeniu na naszą walutę daje 1,32- 1,37 zł.

Jak wyliczają tamtejsi hodowcy, opłacalność tej gałęzi produkcji zwierzęcej jest na bardzo niskim poziomie, gdyż koszty wyprodukowania 1 kg mleka kształtują się na poziomie 0,3 euro (1,24 zł) - daje to ok. 8 gr zysku z produkcji jednego kilograma mleka.

Koniec ub. r. był, podobnie jak i dla polskich hodowców, okresem bardzo korzystnych cen za surowiec. Cena mleka w grudniu 2013 r. sięgała na Słowacji 0,4 euro (ok. 1,65 zł).

GDZIE ZNALEŹĆ OSZCZĘDNOŚCI?

Jak tłumaczą tamtejsi hodowcy, przy tak niskiej opłacalności trzeba poszukiwać oszczędności. W zależności od gospodarstwa są na to różne metody.

- Ograniczyliśmy obsadę zwierząt - był to dość drastyczny spadek, bo z 400 szt. dojnych pozostało ok. 280. Była to decyzja konieczna, gdyż z produkcji mleka trudno było się wyliczyć. Głównym źródłem przychodów gospodarstwa jest obecnie produkcja roślinna. Gospodarując na powierzchni 1 025 ha, uprawiamy rzepak, jęczmień i kukurydzę na ziarno - tłumaczy Tibor Marton, zarządca gospodarstwa.

Oprócz ograniczenia liczebności stada, podwyższenie opłacalności w gospodarstwach odbywa się przez obniżenie kosztów żywienia - tak jest w przypadku gospodarstwa zarządzanego przez Pavla Biro.

- W naszym stadzie opłacalność utrzymuje się na dość wysokim poziomie (koszt produkcji kg mleka wynosi 0,27 euro - przy cenie za mleko 0,32 euro) - jest to wynik częściowej niezależności pod względem paszowym. W gospodarstwie pasze treściwe z zakupu obejmują średnio 1 kg śruty poekstrakcyjnej sojowej, pozostała część pasz