ARR podsumowała pierwsze półrocze ostatniego już roku kwotowego 2014/2015. W miesiącach kwiecień – wrzesień 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 5,47 mld kg mleka po jego przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu. Według danych ARR stopień wykorzystania kwot indywidualnych posiadanych przez dostawców hurtowych po 6 miesiącach wyniósł ok. 55,71 proc. Z kolei stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw osiągnął poziom 55,19 proc.

W okresie IV - IX 2014 ilość skupionego mleka była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku kwotowego 2013/2014 o 6,74 proc. We wrześniu 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 880,4 mln kg mleka, co stanowi o 6,1 proc. wyższy poziom niż przed rokiem.

Analizy ARR podają, że w przypadku utrzymania się dynamiki skupu mleka na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8 proc., czego konsekwencją będzie konieczność uiszczenia opłaty wyrównawczej, której wysokość może być znacznie większa, niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.

Podobał się artykuł? Podziel się!