W ostatnich latach widoczny był w nim wzrost produkcji mleka, podczas gdy w pozostałych krajach odnotowywany był jej spadek. Podobne wnioski przedstawione zostały w opublikowanym na początku br. raporcie fińskiego instytutu MTT Agrifood Research nt. konkurencyjności Północnoeuropejskiego Pasa Mlecznego.

- Wolny rynek oraz koncentracja produkcji oznacza jednak zarówno szanse jak i zagrożenia dla polskiego sektora mleczarskiego. Z jednej strony koncentracja produkcji sprawi, że kraje z Pasa Mlecznego w długim okresie powiększą swój udział w rynku. Z drugiej strony polscy producenci, aby sprostać konkurencji będą musieli ponieść znaczne nakłady inwestycyjne w celu zwiększenia swoich mocy wytwórczych i poprawy efektywności - mówi Jakub Olipra. Nieunikniona będzie również ekspansja na nowe rynki spoza Unii Europejskiej. Dlatego też Bank Credit Agricole oczekuje, że w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z postępującą konsolidacją w polskim sektorze mleczarskim.

Kary za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2014/2015 będą ostatnimi karami za przekroczenie limitów przez polskich producentów mleka, gdyż w kwietniu zlikwidowany zostanie system kwot mlecznych. Nie oznacza to jednak końca problemów polskich producentów mleka. - Oczekujemy, że likwidacja kwot mlecznych przyczyni się do wzrostu podaży mleka w Unii Europejskiej, co oddziaływać będzie w kierunku dalszego spadku cen wyrobów mlecznych - mówi Jakub Olipra.

Podobał się artykuł? Podziel się!