Podczas XIII Regionalnej Kujawsko- -Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie w kategorii krowa z cielęciem wystawił trzy sztuki. Zdobył czempionaty. Na innych wystawach w kraju jego zwierzęta również były nagradzane.

Gospodarstwo Magowskiego obecnie obejmuje 540 ha ziemi dzierżawionej po byłym PGR i 100 ha ziemi własnej.

Łąki stanowią 60 ha, z których produkuje siano dla krów. Pastwisk nie posiada - uwarunkowania glebowe.

Pozostałe to grunty orne, na których uprawia ok. 200 ha kukurydzy na ziarno, pszenicę jarą, 80 ha rzepaku, 80 ha żyta i 80 ha pszenicy ozimej. Niestety pszenica, rzepak i żyto tej zimy wymarzły.

W gospodarstwie prowadzona jest też produkcja warzyw. Największy areał stanowi marchew - ok. 60 ha. Pozostałe warzywa to głównie: pietruszka, seler i brokuły.

W produkcji zwierzęcej zajmuje się tylko hodowlą czystorasowych Charolaise.

W 1996 r. zakupił 120 mamek, 100, cieląt i 7 byków rozpłodowych z likwidowanej produkcji w Gajewie k. Piły. Obecnie stado liczy 420 szt. tego bydła, w tym 200 mamek. Jak mówi zainteresowanie się bydłem mięsnym nie było przypadkowe. Wcześniej pracował w Animeksie, gdzie zajmował się eksportem bydła.

Zwierzęta przebywają w oborach po byłym PGR-ze zaadaptowanych do prowadzenia produkcji mięsnej w systemie wolnostanowiskowym. Wcześniej w PGR-ze odbywała się produkcja mleka i jak widać na zdjęciach są tego pozostałości.

Bydło - z powodu braku pastwisk przebywa na wybiegu, część sezonowo od wiosny do późnej jesieni i część całorocznie.

Jak mówi Magowski, bydło mięsne wkomponowało się w jego doświadczenia i uwarunkowania gospodarstwa (gorzelnia). Od września do czerwca zwierzęta karmione są wywarem gorzelnianym z własnej gorzelni w ilości średnio ok. 30 l na dobę. To znakomicie redukuje koszty produkcji. Ale po kolei, jak to robi Magowski.

Młodzież przebywa przy matce do wieku ok. 7-8 miesięcy. Następnie jest odsadzana i po dwóch tygodniach dzielona na grupy - jałówki i byczki. Co istotne od 2 mies. życia do odsadzenia mają swobodny dostęp do siana i pasz treściwych.

W poszczególnych boksach wydzielone są duże kojce z wąskim przejściem, przez które mogą się przedostać tylko cielęta. Właśnie w tych kojcach mogą do woli zjadać siano i treściwe.