Według szacunków KE produkcja mleka w latach 2016 – 2026 będzie wzrastać o ok. 1,3 mln ton rocznie. Oczekuje się, że ok. 75 proc. zwiększonej podaży w UE będzie realizowane z udziałem pięciu krajów członkowskich: Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii.

W najbliższej dekadzie, najwyższy wzrost procentowy produkcji mleka dotyczyć ma Irlandii, z kolei największy wzrost wolumenu przewidywany jest w Niemczech, ma on wynieść ok. 3,4 mln ton.

Holandia, Czechy i Belgia wykazywać będą umiarkowany wzrost podaży mleka w zakresie od 6 do 12 proc., podczas gdy Polska, Włochy, Hiszpania i Dania będą się charakteryzować wolniejszym wzrostem.

W niektórych krajach na ograniczenie rozwoju produkcji wpływać będą obwarowania środowiskowe, np. poziom fosforanów w Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii, azotanów we Francji, Danii i Wielkiej Brytanii, czy amoniaku w Holandii, Danii i częściowo Irlandii.

Oczekuje się, że wzrost produkcji mleka w następnej dekadzie będzie umiarkowany i na niższym poziomie, niż miało to miejsce w niedawnej przeszłości.

Podobał się artykuł? Podziel się!