- W oparciu o potencjał rynkowy strony konserwatywnie założyły osiągnięcie przez Beijing Eastern Bell w 10 roku sprzedaży powyższych produktów 5 proc. udziału w chińskim rynku produktów weterynaryjnych dla krów mlecznych i cieląt, co oznacza, że skumulowana sprzedaż Biolek wyniesie ok. 250 mln USD - podano w komunikacie.
Beijing Eastern Bell jest jednym z trzech największych w Chinach dystrybutorów dodatków paszowych stosowanych w hodowli bydła (w tym produktów importowanych od producentów m.in. z UE i Kanady), obecnym na rynku od ponad 10 lat. Spółka specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych programów chowu krów mlecznych i cieląt.


Bioton podał, że zawarcie powyższej umowy przez Biolek "jest zdarzeniem znacząco zwiększającym wartość spółki i wpływającym na zwiększenie możliwych do uzyskania przez spółkę przychodów i zysków, będącym podstawą wypłacenia premii dla sprzedawcy udziałów Biolek w wysokości 30 mln zł".

Biolek podpisał także aneks do umowy z Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co. Ltd dotyczący dystrybucji w Chinach produktów weterynaryjnych wytwarzanych przez Biolek stosowanych w chowie trzody chlewnej i drobiu. Wartość tego kontraktu w oparciu o prognozę sprzedaży Beijing Smile wynosi 1,2 mld USD w okresie 2012-2021 (przy założeniu osiągnięcia 10 proc. udziału w rynku w 10. roku sprzedaży).

Beijing Smile jest największym w Chinach producentem i dystrybutorem enzymu fitazy stosowanego w chowie trzody chlewnej oraz drobiu i posiada w zakresie tego produktu ok. 50 proc. udziału w rynku.

Chiny są największym na świecie producentem trzody chlewnej (ok. 50 proc. w światowym rynku - 800 mln sztuk rocznie) oraz drobiu (ok. 30 proc. w światowym rynku - 14,3 mld sztuk rocznie) i czwartym na świecie producentem bydła.

Bioton miał narastająco w I-III kw. 2011 roku 23,23 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 15,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 218,74 mln zł wobec 187,67 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!