List otwarty do Moich Koleżanek i Kolegów Członków Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

 

Szanowni Koledzy,

W nawiązaniu do powstałej w naszym Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego groźnej sytuacji, spowodowanej (w rok po ostatnich wyborach) rozsadzającymi Związek sporami „na górze” oraz decyzją zwołania w końcu br. nadzwyczajnego walnego (wyborczego) zgromadzenia, uważam za absolutnie konieczne przeprowadzenie ogólnozwiązkowej dyskusji z uwzględnieniem proponowanych zmian w statucie.

 

 W związku z tym, zwróciłem się do obecnych władz Związku z propozycją zainicjowania jej na stronie internetowej PZHiPBM. Propozycja moja nie spotkała się jednak z aprobatą Władz Związku, nie udostępniono mi również adresów członków. I stąd moja inicjatywa umieszczenia tego  listu na stronie internetowej „Farmera”.

 

 W toczonych niestety w Związku sporach nie stoję po żadnej ze stron i nie myślę ustosunkowywać się do żadnej z będących ich przedmiotem kwestii. Uważam jednak za szczególnie znamienne i alarmujące zjawisko, że w czasie sprawowania władzy przez dwa kolejne Zarządy mamy dwa poważne kryzysy i oba zaczynały się „od góry”. Nie ukrywajmy chodziło o kompetencje i uprawnienia Prezesów, oraz sposób sprawowania przez Nich władzy.

 

Praprzyczyna tego zjawiska, moim zdaniem, tkwi w niedopracowanym lub wręcz złym statucie, który wymaga zmian i którego propozycje powinny być przygotowane przed najbliższym Walnym Zgromadzeniem i ewentualnym wyborem nowych władz. Stąd uważam, że dyskusja na ten temat i ew. przygotowanie propozycji zmian powinny mieć miejsce przed walnym zgromadzeniem nawet kosztem jego odłożenia w czasie.

 

Moje uwagi do proponowanych przez Zarząd zmian w statucie PZHiPBM.

Jak wiadomo statut jest najważniejszym aktem prawnym dla działalności każdej organizacji, a szczególnie tych o charakterze społeczno-zawodowym, do których należy nasz Związek. Stąd waga jaką należy przywiązywać do jego zmian, szczególnie gdy mają one nastąpić po dwu kolejnych poważnych kryzysach w jego zarządzaniu, które miały ostatnio miejsce.