Obecnie konsumpcja wołowiny jest na poziomie 1,6 kg na osobę rocznie. W latach 60. spożycie było na poziomie 18-19 kg; w związku z pojawieniem się choroby BSE w latach 90. spadło do ok. 6 kg. W kolejnych latach sięgano po wołowinę coraz rzadziej. W 2013 r. statystyczne spożycie spadło do 1,5 kg na osobę. Ale dzięki stopniowej poprawie jakości nieznacznie zaczęło wzrastać.

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki uważa, że niskie spożycie wołowiny wynika z braku świadomości na temat walorów odżywczych wołowiny, ale również z jej stosunkowo wysokiej ceny i wciąż niejednolitej jakości.

Według dietetyków, wołowina ma wyjątkowe właściwości odżywcze, wysoką zawartość kwasów tłuszczowych typu CLA i składników mineralnych tj. cynku, cyny, magnezu, żelaza czy miedzi. Jest mięsem niskokalorycznym. Spożycie 120-130 g wołowiny powoduje zbliżony poziom sytości, co w przypadku 220-250 g innych rodzajów mięsa.

Jak tłumaczyła kilka dni temu kierująca projektem ProOptiBeef prof. Agnieszka Wierzbicka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas konferencji podsumowującej ten projekt, błędem zakładów produkcyjnych jest brak standardów i nie wprowadzanie systemu jakości mięsa wołowego, który pozwalałby na odróżnienie mięso kulinarnego od przemysłowego. Co nie oznacza, że to przemysłowe jest gorsze, ono po prostu powinno być wykorzystywane do innych celów, ponieważ ze względu na swoje właściwości nie nadaje się do krótkotrwałej obróbki termicznej.

Projekt ProOptiBeef prowadzony jest od 2009 r. przez konsorcjum naukowo- branżowe złożone z naukowców z SGGW i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM).

Był on finansowany w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakładał sześć etapów badawczych: analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych, ocena zmian biochemicznych i właściwości technologicznych mięsa, charakterystyka wartości odżywczej i ocena cech jakościowych mięsa, a także modelowanie procesów.