Akcja obejmuje raporty:


RW-3 - Analiza cech płodności stada (rozród)

RW-4 - Młode bydło i stan cieląt (młodzież)

RW-6 - Przewidywane zdarzenia w stadzie (zdarzenia)

RW-7 - Wyniki oceny wartości hodowlanej krów (wartość hodowlana)

RW-8 - Analiza zawartości komórek somatycznych (somatyka)

PFHBiPM chce w ten sposób zaprezentować funkcje poszczególnych raportów. Daje to hodowcom możliwość wybrania potrzebnych dla siebie analiz i wykorzystania tych informacji w efektywniejszym zarządzaniu stadem.

- Dzięki tej ogólnopolskiej kampanii informacyjno - promocyjnej każdy hodowca będzie miał szansę zapoznać się z informacjami, jakie daje prowadzenie wartości użytkowej oraz ocenić możliwość ich wykorzystania w swoim stadzie. Zdecydowaną zaletą naszej akcji jest to, że wysyłane Raporty nie będą pustymi formularzami czy drukami uzupełnionymi przykładowymi ciągami znaków. Dokumenty, które otrzymają hodowcy, będą zawierać aktualne dane na temat zwierząt utrzymywanych w posiadanej oborze - komentuje Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podobał się artykuł? Podziel się!