Interdyscyplinarny Projekt naukowy ProOptiBeef kończy się dużym sukcesem - kilkanaście przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi, ponad 70 publikacji naukowych oraz 30 raportów zawierających wyniki badań Projektu, planowana liczba 500 użytkowników korzystających nieodpłatnie z wyników badań oraz ponad 70 praktycznych zastosowań gotowych do użycia. Interaktywna baza wiedzy zaopatrzona w mechanizmy benchmarkingu gospodarstw i optymalizacji produkcji.

W Komitecie Honorowym spotkania zasiadają Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki, zaś patronem honorowym jest Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.

Celem międzynarodowej konferencji jest prezentacja rezultatów Projektu pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody".

W trakcie Konferencji wykonawcy Projektu zaprezentują jego główne założenia oraz efekty. Kierownik Projektu prof. nadzw. SGGW. dr hab. Agnieszka Wierzbicka z SGGW przedstawi wdrożeniowy charakter ProOptiBeef oraz zaprezentuje osiągnięte rezultaty zarówno te istotne dla uczestników sektora wołowiny jak i dla naukowców.

Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki omówi kwestię związaną z prokonsumenckimi strategiami marketingowymi jako szansę na inteligentny rozwój polskiego sektora wołowiny, zaś prof. dr hab. Krystyna Gutkowska podsumuje szanse rozwoju rynku wołowiny w Polsce z perspektywy konsumentów.

Ponadto zostaną poruszone tematy wartości rzeźnej bydła, oceny wpływu żywienia i genotypu na przebieg opasania, efektów krzyżowania bydła czy oceny tusz wołowych w Polsce i wiele innych ważnych osiągnięć dla branży.

W spotkaniu uczestniczyć będą liczni przedstawiciele polskich i międzynarodowych ośrodków naukowych, instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym i przede wszystkich branża - producenci żywca wołowego, przetwórcy i organizacje branżowe związane z sektorem wołowiny.

Projekt ProOptiBeef współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest realizowany od 2009 roku przez Konsorcjum Naukowo- Przemysłowe składające się z dwóch wiodących ośrodków naukowych tj. SGGW w Warszawie, UWM w Olsztynie oraz innowacyjnej organizacji branżowej Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego inicjatora tego Projektu.