„Zdrowa krowa" jest pierwszym w Polsce programem skierowanym do producentów mleka i hodowców bydła mlecznego. Z inicjatywy Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek z Radzynia Podlaskiego, lidera programu, w 2011 roku udało się stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy ośrodkami naukowymi, SM Spomlek i hodowcami. Głównym założeniem programu „Zdrowa krowa" jest poprawa stanu zdrowia bydła mlecznego, podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji producentów-hodowców, upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka. Wszystkie działania mają na celu poprawę efektywności ekonomicznej producentów mleka oraz SM Spomlek.

Opisane wyżej aktywnosci wspierane są przez dwa ośrodki naukowe: Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy z Puław oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, partnerem programu jest również Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Każdy z partnerów programu wspiera działania koordynowane przez SM Spomlek zgodnie z profilem swojej działalności. Instytut Weterynaryjny w Puławach koordynuje działania mające na celu monitoring stanu, a następnie opracowanie programu profilaktyki oraz zwalczania chorób wirusowych bydła, tj.: wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD/MD) oraz zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła oraz pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej sromu i pochwy krów (IBR/IPV). Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka dostarcza hodowcom pełen zestaw reportów wynikowych RW-1 - RW-10 oraz zapewnia kompleksowe doradztwo żywieniowe w gospodarstwach objętych programem. Eksperci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajmują się analizą technologiczno-produkcyjną, wybranymi zagadnieniami weterynaryjnymi oraz analizą ekonomiczną jednostek objętych programem „Zdrowa krowa". Należy podkreślić szczególne zaangażowanie pracowników SM Spomlek oraz hodowców, bez których wsparcia program nie mógłby istnieć.

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka potencjału produkcyjnego drzemiącego w gospodarstwach objętych programem. Na podstawie zdiagnozowanych parametrów oraz zidentyfikowanych problemów zostaną podjęte działania mające na celu określenie obszarów, w których można osiągnąć poprawę. Analizie poddane zostały wybrane parametry produkcyjno-technologiczne oraz weterynaryjne.