Podstawową kwestią jest skontrolowanie stanu racic. Taki przegląd jest konieczny, gdyż zwierzęta ze zmianami chorobowymi, czy kulawiznami nie będą w stanie w pełni korzystać z pastwiska. Sztuki takie, ze względu na bóle kończyn, będą szybko kładły się na pastwisku, zamiast pobierać w tym czasie wartościową zielonkę.

Kolejnym zabiegiem, jaki powinien poprzedzać rozpoczęcie sezonu pastwiskowego jest odrobaczanie stada. Powinno się go dokonywać dwa razy w roku, czyli przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego i po jego zakończeniu.

Odrobaczanie przed wyjściem krów na pastwisko jest ważne ze względu na ograniczenie przenoszenia pasożytów na pastwisko. Konsekwencją zaniechania tego zabiegu mogą być wtórne zakażenia pasożytnicze.

Kwestią na którą należy dodatkowo zwrócić uwagę, to posiadane przez krowy rogi. Jeżeli w stadzie występują sztuki agresywne, które nadużywają tej broni, mogą wówczas zranić inne sztuki, a w przypadku krów ciężarnych nawet doprowadzić do poronień. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, należy wcześniej przeprowadzić dekornizację.

Bydło jest gatunkiem wrażliwym na gwałtowne zmiany żywieniu, każda nagła korekta dawki pokarmowej może negatywnie wpłynąć na stan zdrowotny zwierzęcia. Dlatego wszelkie zmiany należy wykonywać stopniowo i płynnie, aby przygotować zwierzęta do nowych warunków.

Odpowiednio przeprowadzona zmiana systemu żywienia umożliwia mikroflorze żwacza zaadaptowanie się do nowego składu treści pokarmowej. Stopniowe przyzwyczajanie krów do zielonki pastwiskowej zapobiega też często obserwowanym w tym okresie biegunkom, wynikającym z pobierania soczystej, wysokobiałkowej paszy o niewielkim udziale włókna.

Krowy w tym czasie powinny mieć dostęp do pasz włóknistych, takich jak dobrej jakości siano czy słoma. Dobrym komponentem jest również kiszonka z kukurydzy oraz suszone wysłodki buraczane.

Należy też podjąć kroki związane z profilaktyką tężyczki magnezowej, zwanej też pastwiskową. O ile schorzenie to w ostrej formie spotykane jest dość rzadko, tak w postaci podostrej i chronicznej zdarza się już częściej.

Szczególnie podatne na wystąpienie tężyczki są wieloródki oraz krowy wysokowydajne, u których szybki metabolizm zwiększa dynamikę pasażu treści pokarmowej ograniczając tym samym możliwości wchłaniania magnezu. Profilaktykę należy rozpocząć ok. 2 tygodnie przed wyprowadzeniem zwierząt na pastwisko, podając mieszankę mineralną o zwiększonym udziale magnezu.

Podobał się artykuł? Podziel się!