Na elementarz wiosennych zabiegów na użytkach zielonych składa się dość długa lista prac, których jednak nie sposób pominąć, jeżeli priorytetem jest wysoka wydajność zarówno pastwiska, jak i użytkujących je krów. Choć obrazek pasących się krów jest coraz rzadszym widokiem, to wciąż istnieje znacząca grupa hodowców, którzy znają walory pastwisk i wykorzystują je dla swoich stad.

SKRUPULATNA OCENA WIOSNĄ

Wczesną wiosną, po ustąpieniu okrywy śnieżnej, warto wybrać się na dokładną lustrację pastwiska, aby ocenić stan przezimowania i powstałe uszkodzenia roślin. Trzeba określić, jaki procent roślin nie przetrwał zimy, co pozwoli opracować odpowiednią strategię renowacji użytku zielonego. Wczesna wiosna jest również dobrym momentem na skontrolowanie i ewentualną naprawę urządzeń melioracyjnych. Warto sprawdzić stan rowów melioracyjnych i przepustów, gdyż od tego będzie zależeć gospodarowanie wodą w czasie sezonu wegetacyjnego. Przeglądem należy też objąć urządzenia zatrzymujące wodę, takie jak jazy czy zastawki, gdyż o zasoby wody warto zadbać wtedy, kiedy jest jej pod dostatkiem, anie dopiero, gdy zaczyna jej brakować.

WŁÓKOWANIE/BRONOWANIE

Jednym z podstawowych zabiegów w wiosennym kalendarzu prac jest włókowanie bądź bronowanie użytków zielonych. Wykonuje się je w celu zlikwidowania kretowisk, wyrównania powierzchni użytków zielonych, jak również jej napowietrzenia oraz mechanicznego niszczenia siewek chwastów. Zabieg ten pozwala również na rozciągnięcie pozostałości odchodów z poprzedniego sezonu, ułatwiając tym samym ich szybszy rozkład. Włókowanie można wykonywać przy pomocy specjalnie do tego zabiegu przeznaczonych urządzeń, jakie są dostępne na rynku, bądź przy użyciu odwróconych bron zębowych. W przypadku pozostawienia na zimę zbyt długiego porostu i wytworzenia w efekcie sfilcowanego i zwięzłego poszycia, wskazane jest wykorzystanie agresywniej działającego narzędzia, jakim są tzw. aktywatory (aeratory, spulchniacze) lub tradycyjna brona z zębami skierowanymi do dołu. Ważne jest, aby zabiegu włókowania/bronowania nie wykonywać na zbyt wilgotnej glebie. Za odpowiedni sygnał uznaje się moment, gdy powierzchnia kretowisk jest przeschnięta, powinny się one rozsypywać, a nie rozmazywać.

WAŁOWANIE