Są w nim zawarte informacje o zawartości mocznika w mleku, ocenie równowagi białkowo-energetycznej w żwaczu, stosunku zawartości tłuszczu do białka w zależności od fazy laktacji oraz ocena zagrożenia stada subkliniczną ketozą. Głównym zamysłem wprowadzenia nowego raportu było stworzenie narzędzia dla doradców żywieniowych do dyskusji z hodowcami odnośnie poprawności czy niepoprawności żywienia stada, o których można wnioskować po ilości i składzie chemicznym mleka.

Raporty oferowane dotychczas są sprawozdaniami z działalności stada w różnych aspektach (wydajności mleka, rozrodu, wartości hodowlanej).

W nowym raporcie PFHBiPM nie będzie gromadzić informacji o samym żywieniu (ilości i jakości pasz), ani dublować informacji z pozostałych raportów.

Mocznik w mleku informacją o równowadze białkowo - energetycznej

Poziom mocznika w mleku informuje hodowców o pewnej poprawności żywienia krów mlecznych, tzw. równowadze białkowo - energetycznej w żwaczu.

Wiadomo, że jego zawartość zmienia się w zależności od stadium laktacji.

Sytuację tą obrazują pierwsze dwa wykresy raportu RW-11. Pierwszy dotyczy zawartości mocznika w zależności od fazy laktacji, drugi zaś (nieco przypominający "celownik") informuje o równowadze białkowo - energetycznej w żwaczu.

Poziom produkcyjności, a także zdrowotności stada można wyczytać z ilości i składu chemicznego mleka. Poziom mocznika informuje o poziomie amoniaku w żwaczu, a jego wartości przy prawidłowym zbilansowaniu dawki powinny kształtować się na poziomie 200-250 mg/litr mleka o zawartości białka na poziomie 3,2-3,6 proc. Mocznik występujący w nadmiarze informuje o puli amoniaku, którego drobnoustroje w żwaczu nie są w stanie zagospodarować. Powodem takich sytuacji może być nadmiar pasz białkowych lub zbyt mała ilość pasz dostarczających drobnoustrojom energii. Amoniak jest wtedy wchłaniany do krwi, co z punktu widzenia hodowcy jest stratą, a w dodatku podtruwa jej organizm, obciążając dodatkowo wątrobę - mówi dr Krzysztof Słoniewski z PFHBiPM.

Kontrola żywienia na podstawie składu chemicznego mleka

Skład chemiczny mleka jest cenną informacją o prawidłowości lub nieprawidłowości bilansu pasz w dawce pokarmowej dla krów mlecznych. Stosunek podstawowych składników mleka, jak tłuszcz i białko, może być cenną informacją żywieniową i są z nim powiązane różne schorzenia. Informacje tego dotyczące są przedstawione na wykresie kołowym, który jest zatytułowany "Stosunek tłuszczu do białka w zależności od fazy laktacji".