Dlatego też po przeanalizowaniu możliwości skutecznej poprawy sytuacji na rynku mleka w perspektywie krótkoterminowej, zarząd KRIR uważa, iż najbardziej efektywnym narzędziem są refundacje wywozowe. Stanowiąc pewnego rodzaju alternatywę dla powiększających się zapasów interwencyjnych, pozwalają na częściową stabilizację eksportu produktów mleczarskich do krajów trzecich zachwianego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych też z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera inicjatywę uruchomienia wsparcia do odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na paszę.

- Sytuacja na rynku mleka, a także praktyki handlowe stosowane przez wielkopowierzchniowe sieci sprzedaży detalicznej w stosunku do pozostałych produktów rolnych, wymagają pilnej interwencji ze strony władz unijnych. Nadużycia w łańcuchu dostaw żywności są tak duże, iż podważają one pierwotne i fundamentalne założenia Wspólnej Polityki Rolnej tzn. dostarczenia po możliwie niskich cenach żywności o odpowiedniej jakości. Obecnie ceny konsumenckie produktów spożywczych kreowane są przez międzynarodowe podmioty handlu detalicznego, które skutecznie narzucają swoje warunki producentom rolnym i tworzą ogromną dysproporcję przychodów. Podjęcie zatem przez Komisję Europejską działań na rzecz ustabilizowania tej sytuacji powinny obrać charakter priorytetowy. Propozycja wdrożenia Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych oraz utworzenia instytucji mediatora sporów handlowych wychodzi naprzeciw potrzebie zmian obecnej sytuacji, dlatego Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża poparcie dla tych idei – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.