W celu uzyskania wysokich i jednostajnych wyników w produkcji mleka, konieczne jest precyzyjne żywienie zwierząt, wynikające m.in. ze stosowania powtarzalnej dawki pokarmowej dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania, wynikającego z fazy cyklu produkcyjnego.

W codziennym procesie przygotowywania dawki pokarmowej, istotna jest dokładność odmierzania poszczególnych komponentów podczas mieszania pasz w wozie paszowym. Na tym etapie pojawia się więc konieczność systematycznego sprawdzania dokładności pomiarów. Nieskalibrowana lub błędnie działająca waga w paszowozie może powodować, że krowy codziennie będą otrzymywać dawkę pokarmową o zróżnicowanej wartości pokarmowej.

Kontrolę poprawności działania wagi w wozie paszowym powinno się przeprowadzać minimum raz w miesiącu. W tym celu należy w pustym wozie paszowym umieścić obciążenie w miejscach lokalizacji czujników, mogą to być np. 4 worki z paszą o określonej masie. Następnie sprawdzamy, czy masa obciążenia zgadza się z danymi na wyświetlaczu wagi.

Taką procedurę należy też przeprowadzić na pełnym wozie paszowym i sprawdzić, czy dołożony balast nadal waży tyle samo. Jeżeli występują różnice w masie, należy dokonać niezbędnych regulacji wagi, aż do momentu gdy przeprowadzane próby będą dawały taki sam wynik.

Podobał się artykuł? Podziel się!