Na sprawne działanie dojarki duży wspływ ma regularna wymiana elementów roboczych, m.in. gum strzykowych. Jest to element, który w pierwszej kolejności ma bezpośredni kontakt z wymieniem.

Gumy strzykowe, ze względu na rodzaj zastosowanego materiału, po pewnym czasie tracą swoje właściwości. Przede wszystkim tracą elastyczność. Guma staje się sztywna i źle dopasowuje się do strzyków podczas doju.

Zniszczone gumy strzykowe, choć z pozoru ciągle jeszcze sprawne, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowotność wymienia. Po dłuższym czasie użytkowania, gumy strzykowe stają się porowate i trudne do umycia, co stanowi doskonałe miejsce do gromadzenia się patogenów, a to najprostsza droga do wywołania zapalenia wymienia.

Brak wymiany tych części w terminie może być dodatkowo źródłem niedrożności systemu udojowego. Poprzez pęknięte gumy strzykowe mleko może przedostawać się do rurociągu powietrznego powodując jego zanieczyszczenie, a po pewnym czasie nawet niedrożność.

Przy wymianie gum strzykowych na nowe istotne jest, aby dokonywać wymiany całego kompletu. W przypadku wymiany pojedynczej gumy może okazać się, że za kilka dni uszkodzeniu ulegnie kolejna, a za chwile następna. Takie działanie powoduje zbędną stratę czasu, jak również stwarza ryzyko ponownego zanieczyszczenia rurociągu.

Jeśli chodzi o termin wymiany gum strzykowych na nowe ciężko jest kierować się jednostką czasu, gdyż ich zużycie zależy głównie od ilości dojonych krów. W dwóch gospodarstwach różniących się wielkością stada, stan gum strzykowych będzie zupełnie inny, mimo tego samego okresu użytkowania. Dlatego za kryterium wymiany przyjmuje się ilość udojów. Zaleca się, aby komplet gum strzykowych zmieniać co 2500 udojów.

Podobał się artykuł? Podziel się!