Prosta czynność jaką jest podgarnięcie paszy na stole paszowym daje wiele korzyści wpływających na zdrowotność i produkcyjność krów mlecznych. Krowy pobierają paszę w taki sposób, że zadana na stół mieszanka po kilku godzinach zostaje przez krowy odepchnięta. Zdarza się również, że nieodpowiednie rozdrobnienie pasz objętościowych sprzyja sortowaniu dawki przez krowy, co niesie ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza.

Podgarnięcie paszy ma na celu nie tylko przybliżenie jej do zwierząt i ograniczenie sortowania dawki przez krowy, lecz również przez ruch w oborze (przy stole paszowym) zachęcamy krowy do podchodzenia do stołu paszowego. W ten sposób przyczyniamy się do większego pobrania dawki (suchej masy), co przekłada się na wydajność mleczną.

W zależności od skali produkcji i budżetu gospodarstwa istnieją różne metody podgarniania paszy na stole. W mniejszych gospodarstwach jest to czynność wymagająca pracy fizycznej, w większych zaś możliwe jest jej zmechanizowanie. Do popularnych rozwiązań należy wykorzystanie starego koła od traktora, które jest zawieszane na tylnym TUZ, a także na osprzęcie ładowaczy czołowych, ładowarek teleskopowych lub przegubowych. Takie rozwiązanie jest stosunkowo niedrogie zarówno w budowie urządzenia podgarniającego jak i w użytkowaniu. Jednak wymaga poświęcenia czasu.

Gospodarstwa dysponujące większym budżetem lub mogącym skorzystać z dofinansowania mają możliwość wykorzystania do tego celu robotów. Są to stosunkowo proste w budowie urządzenia, jednak koszty ich zakupu sięgają 50 tys. zł netto. Jest to zatem spory wydatek.

Badania naukowe potwierdziły korzystny wpływ podgarniania paszy na stole paszowym przez robota, w porównaniu do wykorzystania w tym celu ciągnika rolniczego. Stosując naprzemiennie w trzydniowych cyklach podgarnianie przy użycia robota i ciągnika, naukowcy wykazali, że krowy częściej podchodziły do stołu paszowego podczas przejazdów robota niż podczas przejazdu ciągnika.

Jak przekonuje prof. Zygmunt Maciej Kowalski z UR w Krakowie zmuszenie krów do częstszego podchodzenia do stołu paszowego ma ogromne znaczenie dla zdrowotności żwacza krów, ponieważ podchodząc do stołu częściej będą pobierały mniejsze ilości paszy na jeden odpas. Jest to szczególnie ważne, gdy dawki są mocno rozdrobnione lub przy znacznym udziale w dawce kiszonki z kukurydzy. Częstsze pobieranie paszy skutkuje stabilniejszym pH treści żwacza, czyli podgarniając paszę przyczyniamy się do ograniczenia występowania kwasicy żwacza.

Podobał się artykuł? Podziel się!