Na podstawie danych dostarczonych do Oddziałów Terenowych ARR przesłanych przez podmioty skupujące, ilość skupionego mleka w okresie kwiecień 2012 – marzec 2013 wyniosła 9,821 mld kg – informuje ARR.

Zatem limity indywidualne zostały przekroczone o ok. 487 mln kg, a suma niewykorzystanych limitów indywidualnych oraz krajowej rezerwy stanowi ok. 474 mld kg. Kwota krajowa dostaw została przekroczona o ok. 13 mln kg, czyli 0,14 proc. Liczba dostawców, którzy przekroczyli swoje limity szacowana jest na ok. 57 tys.

W związku z powyższym określony został współczynnik realokacji na poziomie 0,97. Stawka opłaty karnej za przekroczenie wyniesie ok. 3,2 gr za 1 kg mleka wyprodukowanego ponad limit. Łączna opłata jaką Polska będzie musiała uiścić z tego tytułu wyniesie 3,7 mln euro, czyli ok. 15,5 mln PLN.

Jak informuje ARR – powyższe dane dotyczące skupu za ubiegły rok kwotowy mogą ulec niewielkim zmianom. Podobał się artykuł? Podziel się!