- To jedna z wyższych cen, jakie osiąga się na naszych licytacjach – powiedział Inspektor Nadzoru, pracownik P.F.H.BiP.M. O/Łódz, Zdzisław Szewczyk, który  prowadzi  aukcje  jałowic hodowlanych na zlecenie Łódzkiego Związku Hodowców Bydła, zgodnie z ich opracowanym i zatwierdzonym regulaminem wyceny jałowic.

Jałówka – rekordzistka Lipa 9 o numerze PL00519109080-9, otrzymała ocenę 35 punktów hodowlanych, a jej cena wyjściowa ustalona była na 4000 tysiące złotych. Jałówka pochodzi po testowym buhaju CLEAN nr FR5344215658 francuskiego pochodzenia i po matce LIPA 3 nr PL00505438788-6. Jałówka urodziła się 16.04.2009 roku. Udział hf w rodowodzie to 75 proc., a wydajność matki (V laktacja) wyniosła 8183 kg mleka.

Na aukcję zgłoszono 8 jałówek, jednak dotarło 7 z nich.

Najniższa cena, za jaką sprzedano jedną z jałówek, wyniosła 3300 zł.

Organizatorem aukcji jałówek jest Łódzki Związek Hodowców Bydła. Ważenie, komisyjna wycena i oglądanie jałówek odbywa się w dniu aukcji od godz. 10.00, po czym następuje licytacja i sprzedaż jałówek.

Podczas wyceny uwzględnia się pochodzenie od pary rodzicielskiej (0 - 13 punktów).  W przypadku wydajności matki bierze się pod uwagę maksymalną wydajność 305-dniową wyrażoną w kg tłuszczu w laktacji – od 180 do 279 kg przyznaje się 1 punkt co każde 10 kg. Od 280 do 300, 1 punkt przyznaje się co 5 kg. Powyżej 300 kg przyznaje się maksymalną ilość punktów w tej kategorii, tzn. 15. W przypadku wydajności białka punkty przydziela się od zawartości co najmniej 3 proc. (1 punkt), a kolejne punkty przyznaje się za wzrost tej wartość o 0,05 proc. Za przygotowanie i pielęgnację przyznaje się od 0 do 8 pkt, natomiast za typ i pokrój jałowice otrzymują od 0 do 9 pkt. Maksymalna liczba punktów jakie można osiągnąć to 55. Wartość 1 punktu hodowlanego to 60 zł czyli równowartość 20 kg żywca x 3 zł.

Kolejna aukcja odbędzie się 21 kwietnia w Czarnocinie, w powiecie Piotrków Trybunalski.

Podobał się artykuł? Podziel się!