Trudności związane z rozrodem krów mlecznych pojawiają się często już na starcie przy próbach zacielenia. Ciche ruje bądź brak rui powodują wydłużanie okresu miedzywycieleniowego, a tym samym przynoszą straty ekonomiczne w wyniku przedłużonej laktacji i spadającej produkcji mleka. Przyczyn takiego stanu jest wiele, jednak niektóre są niezależne od hodowcy. W pewnych przypadkach konieczna jest interwencja w cykl rozrodczy krowy, aby uratować ją od wybrakowania ze stada, bo w obecnych realiach nie ma w oborze miejsca na nieprodukcyjne zwierzęta. W stadzie jest miejsce wyłącznie dla sztuk, u których występują cykliczne wycielenia, a co za tym idzie - c ykliczne laktacje.

WAŻNY DOBROSTAN

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zanim nastąpi jakakolwiek interwencja w cykl rozrodczy krowy, należy zdiagnozować przyczynę problemów z rozrodem. Elementów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie czynności rozrodczych jest wiele (omawialiśmy je szczegółowo w 4 i 5 numerze "Farmera"). Mogą to być czynniki takie jak: stres cieplny, zły mikroklimat w oborze, przebyte choroby dróg rodnych, ronienia i wiele innych.

Ważne, aby samicom przeznaczonym do zacielenia zapewnić jak najlepsze warunki. Wskazane, aby miały możliwość ruchu, najlepiej na pastwisku, a przynajmniej na okólnikach, gdzie jest dostęp do światła słonecznego. Decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego samicy odgrywa również żywienie. Poprawne żywienie, oparte na bilansowanej dawce pokarmowej, bogatej w witaminy i minerały, gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu zwierzęcia, w tym również układu rozrodczego. Skutkiem popełnianych błędów żywieniowych są choroby metaboliczne, których występowanie również działa niekorzystnie na rozród. W związku z tym naprawę rozrodu należy rozpoczynać od poprawy warunków utrzymania, a nie od telefonu do lekarza weterynarii. Oczywiście, są przypadki, w których problemy z rozrodem występują niezależnie od działań hodowcy. Wówczas rzeczywiście konieczna jest interwencja lekarza.

PODSTAWĄ DIAGNOSTYKA

Poprawny rozród w stadzie, czyli taki, który pozwala uzyskać jedno cielę rocznie, jest warunkiem opłacalnej produkcji. Im dłuższy okres międzywycieleniowy, tym opłacalność ta ulega obniżeniu. W związku z tym ważna jest obserwacja krów po wycieleniu. W prawidłowym przebiegu cyklu płciowego pierwsza ruja po porodzie powinna wystąpić do 40. dnia laktacji. Jeżeli okres ten znacząco się przedłuża, należy ten stan skonsultować z lekarzem weterynarii, aby ustalić przyczynę braku rui.