Rozporządzenie MRiRW z dnia 2.09.2003 r., z późniejszymi zmianami w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich jasno precyzuje, że cielęta do 2 tyg. ich życia muszą utrzymywane być na ściółce, która powinna być wygodna, czysta i odwodniona. Starsze osobniki, zarówno cielęta, jak i opasy mogą być utrzymywane zarówno na ściółce, jak i bezściołowo. Należy dodać, iż nie ma uniwersalnego rozwiązania, które byłoby dobre dla wszystkich gospodarstw.

Jeśli chodzi o koszty budowy obiektu, z systemem ściołowym i bezściołwym to należy się liczyć z tym, że koszty budynku z rozbudowanym przyziemiem, dla opasów utrzymywanych na rusztach będą zdecydowanie wyższe niż zwykłego obiektu przystosowanego do ścielenia słomą. Przeciętnie koszty takiego obiektu są o ok 30 proc. wyższe niż budynku tradycyjnego i należy sobie z tego zdawać sprawę już na etapie planowania budowy, czy modernizacji obiektu.

Decydując się jednak na rozwiązanie bezściołowe możemy spodziewać się pewnych korzyści związanych z codzienną eksploatacją budynku. Taki obiekt nie wymaga dodatkowych nakładów pracy na codzienne ścielenie oraz okresowe usuwanie odchodów. Ponadto, system bezściołowy, będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla gospodarstw posiadającym ograniczony dostęp do ściółki.

W wielu gospodarstwach duży udział roślin pastewnych w strukturze zasiewów powoduje że zboża są uprawiane na ograniczonej powierzchni. Oczywiście alternatywą jest zakup słomy lub innego alternatywnego materiału, który można wykorzystać do ścielenia, jednak takie rozwiązanie pociąga za sobą dodatkowe koszty. A zużycie ściółki, w zależności od systemu utrzymania (płytka czy głęboka obora) kształtuje się od kilku do nawet kilkunastu kg/DJP/dobę.

Dodatkowo, decydując się na system ściółkowy należy pamiętać o zabezpieczeniu odpowiedniej przestrzeni do jej magazynowania. Niewłaściwie składowany materiał będzie źródłem pleśni i grzybów, które podczas ścielenia mogą zwiększyć frekwencje problemów zdrowotnych w stadzie (głównie z układem oddechowym), szczególnie u młodszych grup produkcyjnych.