Na rynku krajowym ceny płacone dostawcom mleka surowego od stycznia do lipca systematycznie spadały, w tempie od 0,1 do 5,5% miesięcznie. Od kwietnia ceny skupu obniżały się również w relacji miesiąc do miesiąca roku poprzedniego, przy zwiększającej się dynamice spadku.

W konsekwencji w lipcu przeciętna cena skupu mleka zmalała do 113,05 zł/hl, tj. o 12,6% w porównaniu z grudniem i o 5,2% w porównaniu z lipcem 2011 r., a cena mleka standardowego odpowiednio o 11 i 4,6%, do 114,52 zł/100 kg. Średnia cena skupu mleka w okresie styczeń-lipiec wyniosła 120,15 zł/hl i była o 1,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r. Większy w tym czasie był wzrost średniego poziomu cen bydła mlecznego na targowiskach.

Krowy zdrożały do 2836 zł/szt., a jałówki do 1895 zł/szt., tj. po ok. 10%. Spadek uzyskiwanych w eksporcie cen, a także obniżka cen skupu spowodowały, że w okresie od grudnia 2011 r. do lipca 2012 r. znacząco spadły ceny zbytu prawie wszystkich przetworów mlecznych, przede wszystkim trwałych. Najsilniej staniało masło w blokach (o ponad 25%). Spadek cen masła konfekcjonowanego i mleka w proszku wyniósł 13-16%, a serów dojrzewających 7-9%. Ceny masła z dodatkiem oleju zmalały o 1,5%. Spośród produktów świeżych najbardziej staniało mleko skondensowane (o ok. 3%).

Obniżki cen mleka spożywczego wyniosły 1-2,2%, śmietany 1,6%, a twarogu tłustego 0,7%. Jogurt owocowy zdrożał w tym czasie o 2,3%. Według ZSRIR w sierpniu ceny trwałych produktów mlecznych wzrosły średnio o 5,4% w porównaniu z lipcem, serów i twarogów o 0,8%, a przetworów płynnych spadły o 1,5%. Ceny detaliczne przetworów mlecznych od grudnia do lipca wzrosły średnio o 1,1%. Najbardziej zdrożało mleko zagęszczone i w proszku (o 5%) oraz desery mleczne (o 3,5%).