Salmonelloza należy do grupy chorób zakaźnych podlegających w Polsce obowiązkowi rejestracji. Do objawów należą krwawa, wodnista biegunka, gorączka, spadek wydajności mlecznej, letarg. Śmiertelność u nieleczonych zwierząt sięga 75 proc.

Salmonelloza powoduje również śmierć płodu u ciężko chorych zwierząt, w Wielkiej Brytanii zakażenie Salmonella Dublin było najczęstszą wykrywaną przyczyną poronień.

Głównym źródłem infekcji jest kał chorych krów, zlokalizowanie nosicielki może być jednak trudne ze względu na możliwą postać bezobjawową zakażenia. Innymi nosicielami bakterii mogą być gryzonie, ptaki, muchy, psy i koty oraz rzadziej ludzie.

W leczeniu stosowane są antybiotyki oraz leczenie podtrzymujące, m.in. podawanie płynów doustnie lub dożylnie, co zwiększa przeżywalność krów i cieląt. Ważnym czynnikiem jest również zlokalizowanie sztuki będącej nosicielem, zwierze to trzeba odizolować od stada.

Należy się również upewnić, że mleko od chorej krowy nie jest podawane cielakowi, ponieważ mleko stanowi doskonały rezerwuar bakterii. Zalecana jest szeroko pojęta higiena i dezynfekcja, co pozwoli ograniczyć liczbę bakterii. Dostępne są również szczepionki przeciwko Salmonella Dublin.

Podobał się artykuł? Podziel się!