Zaplanowanie większej części wycieleń na okres jesienno-zimowy daje wymierne korzyści szczególnie w stadach krów, w których stosowane jest żywienie pastwiskowe. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dwuwierzchołkowej krzywej laktacji. Pierwszy osiągany jest fizjologicznie w czasie ok. drugiego miesiąca laktacji, natomiast drugi stymulowany poprzez żywienie świeżą zielonką. Okres zimowy jest korzystny dla wycieleń również ze względu na większą ilość czasu, poza sezonem polowym, co pozwala na lepsze dopilnowanie porodów, jak również staranniejszą opiekę nad cielętami.

WAŻNE ZABIEGI

Przy obsłudze cieląt w pierwszych tygodniach życia, oprócz oczywistych kwestii, jak opieka tuż po porodzie oraz prawidłowe żywienie i warunki utrzymania (opisywane w poprzednich numerach "Farmera"), należy pamiętać o kilku istotnych punktach:

Terminowe kolczykowanie i zgłaszanie cieląt do rejestru w ARiRM (o czym w dalszej części artykułu).

Szczepienia ochronne.

Temat ten dotyczy przede wszystkich stad borykających się z chorobami zakaźnym (np. IBR, BVD) oraz tych, które wprowadzają do stada cielęta spoza gospodarstwa. Należy pamiętać, że powinno się szczepić tylko zdrowe zwierzęta, na około 10 dni przed stresem, a odporność po szczepieniu pojawia się po ok. 2 tygodniach. Zatem jeśli zamierzamy przeprowadzić szczepienie zakupywanych cieląt, powinno się ono odbyć przed planowanym zakupem, a nie tuż po przywiezieniu zwierząt. Jednak najtańszym i najważniejszym elementem profilaktyki chorób jest regularna dezynfekcja pomieszczeń, do których wprowadzane są cielęta.

Dekornizacja w odpowiednim wieku.

W coraz większej liczbie gospodarstw utrzymujących bydło przeprowadza się obligatoryjnie dekornizację cieląt. Należy jednak pamiętać, aby zabieg ten odbył się w odpowiednim terminie. Dekornizację najlepiej wykonywać w wieku 3-8 tygodni (optymalny okres to wiek 2-3 tygodni), kiedy zawiązki rogów nie zrosły się z wyrostkiem kości czołowej - są one wówczas wyczuwalne pod skórą i dają się przemieszczać. Wśród dostępnych sposobów dekornizacji można wyróżnić metodę: termiczną, chemiczną oraz chirurgiczną.

PODSTAWA TO PORZĄDEK W PAPIERACH

Oprócz opieki nad cielęciem istotna jest również dbałość o dopełnienie niezbędnych formalności dotyczących identyfikacji zwierząt. Priorytetową czynnością jest zakolczykowanie i zgłoszenie do