Siara to pokarm, przeznaczony dla nowo narodzonego potomstwa ssaków. Jego główna wartość, wynika z dużej zawartości przeciwciał odpornościowych. Immunoglobuliny, wytwarzane są przez krowy, pod wpływem patogenów, które bytują w danym środowisku. Dlatego ważne jest, aby wysokocielna sztuka, przebywała w pomieszczeniu, w którym będzie się cielić, już na 2-3 tygodnie przed planowanym porodem. Jest to czas potrzebny do wytworzenia odporności swoistej, którą następnie matka przekaże w siarze swojemu cielęciu.

Prawidłowy rozwój cielęcia, zależy od pobrania siary. Cieliczka słabo przygotowana na konfrontację z patogenami, może wyrosnąć na mlecznicę, której wyniki produkcyjne będą niskie. W skarmianiu siary przez cielę, główny nacisk kładzie się na jej skład oraz czas podani i ilość pobranego pokarmu.

Siara siarze nie równa

Skład siary różni się diametralnie od mleka, ale również jedna porcja siary może się różnic od drugiej. Ma na to wpływ wiele czynników mi.: rasa, wiek, produkcyjność, czas, który upłynął on ocielenia.

W naszych stadach, krów rasy PHF, często występuje problem niskiej, lub nawet złej jakościowo siary. Aby siara, mogła być uznana za dobrą, powinna cechować się stężeniem Ig na poziomie, powyżej 80 g/l. Do oceny siary, używa się siaromierza, który bezpośrednio pokazuje nam jaką gęstość ma ciecz. To pozwala nam na oszacowanie jej jakości. Jest to ważne, ponieważ cielę potrzebuje 150 – 200 g immunoglobulin w pierwszych godzinach życia. Tak więc ilość słabej siary, pokrywającej to zapotrzebowanie może wynosić nawet 4 – 5 l. Kolejne godziny, które mijają od porodu, przynoszą obniżenie poziomu przeciwciał w siarze. Dlatego tak ważne jest aby siara, była zdojona zaraz po porodzie.

Dobrą praktyką, jest zamrażanie siary o wysokich parametrach. Może być ona niezbędna w przypadkach kiedy:

- siara uzyskana od krowy ma niską jakość,

- krowa padnie zaraz po porodzie

- ocielenie odbyło się bez nadzoru i upłynęło od niego kilka godzin

Liczy się czas

Kolejnym ważnym czynnikiem, jest obniżenie poziomu wchłaniania się przeciwciał w przewodzie pokarmowym cieląt. Dlatego, porcja siary pokrywająca zapotrzebowanie powinna być podana jak najwcześniej po porodzie. Jeśli jest to ponad 2 l. porcję można podzielić. Stosunkowo nową metodą, jest podawanie cielęcinom siary w jednym odpoju, za pomocą sondy. Mamy wtedy pewność, że pokarm w pełni został pobrany.

Liczne badania pokazują, że ilość siary podanej w pierwszym odpoju ma wpływa na późniejszą produkcyjność wychowywanej cieliczki. Dlatego ważne jest aby w jak najkrótszym czasie, cielę pobrało porcję siary, w której otrzyma wystarczającą ilość przeciwciał.

Podobał się artykuł? Podziel się!