Rozwiązanie systemu utrzymania w tym obiekcie jest w typie kanadyjskim, czyli krowy na uwięzi przebywają podczas doju, a resztę dnia spędzają na okólnikach. Pomimo uwięzi, krowy nie stoją w typowych stanowiskach - brak w tym obiekcie przegród bocznych. Daje to zwierzętom znacznie większy komfort podczas odpoczynku. Legowiska są głęboko wyścielone słomą, a odchody są wybierane ze stanowisk niemal na bieżąco. Dodatkowo by krowy się nie brudziły, kilkakrotnie w ciągu roku są strzyżone, a w przypadku zabrudzenia myte są ciepłą wodą.

Pasza zadawana jest w systemie PMR dwukrotnie w ciągu dnia (z wozu paszowego), czterokrotnie w ciągu doby, natomiast paszę treściwą, mieszanki mineralno-witaminowe oraz specjalistyczne dodatki paszowe, rozdaje specjalny robot umieszczony na szynie nad stołem paszowym.

Dzięki takim zabiegom - indywidualnym podejściu do każdej sztuki, krowy są w stanie odwdzięczyć się hodowcom wysoką wydajnością mleczną sięgającą 12 800 kg mleka za laktację.

W HODOWLI BYDŁA NIE MAMY SIĘ CZEGO POWSTYDZIĆ NA RINGU ŚWIATOWYM

Zwierzęta z hodowli Stadniny Koni w Dobrzyniewie niejednokrotnie były nagradzane na ringu wystaw o zasięgu regionalnym i krajowym. Poziom hodowli osiągnięty w tej jednostce można uznać za bardzo wysoki, o czym świadczy choćby wysoka wydajność mleczna krów utrzymywanych w gospodarstwie, kształtująca się na poziomie blisko 11 tys. kg za laktację.

- Obecnie uczestniczymy w dwóch pilotażowych programach genomicznych. Nasze zwierzęta są po wycenie genomicznej, która została przeprowadzona w amerykańskich laboratoriach. Odchowywane zwierzęta pochodzące po buhajach wycenionych genomicznie są obecnie w wieku od 12 do 14 mies. Oprócz tego stale prowadzimy transplantację zarodków oraz unasiennianie nasieniem seksowanym. Obecnie jesteśmy samowystarczalni pod względem zwierząt remontowych - pomimo znaczącego zapotrzebowania na zwierzęta - biorczynie zarodków z ET, jesteśmy w stanie sprzedać ok. 50 jałowic hodowlanych - tłumaczy prezes stadniny w Dobrzyniewie.

W spółce od wielu lat prowadzony jest również program profilaktyki chorób zakaźnych połączony z selekcją zwierząt. Celem tego działania jest osiągnięcie stad wolnych od wszelkich chorób, co pozwoli na handel materiałem hodowlanym nie tylko wewnątrz kraju, lecz również poza jego granicami.

OTWARCI NA MŁODYCH

Odbycie praktyk zawodowych czy studenckich, a także staży może się odbywać na wiele sposobów. Cennym doświadczeniem może się okazać odbycie praktyk czy stażu w dużych gospodarstwach o wysokim poziomie intensywności produkcji, a pewnym rozwiązaniem może być skierowanie się do gospodarstw, stadnin koni czy kombinatów rolnych, w których równolegle prowadzony jest chów i hodowla różnych gatunków zwierząt.