W wielu przypadkach to właśnie niewłaściwie zaprojektowana, niedostosowana do wygórowanych potrzeb współczesnych krów mlecznych infrastruktura jest krytycznym elementem w dążeniach hodowców do osiągania satysfakcjonujących wyników ekonomicznych. Nieadekwatne do potrzeb krów holsztyńsko-fryzyjskich warunki ich utrzymania powodują nawarstwienie problemów zdrowotnych, zwiększone brakowanie i obniżenie wydajności życiowej krów, co w rezultacie prowadzi do podwyższenia kosztów produkcji mleka. W dużej części dotyczy to obór starych lub w niewielkim tylko stopniu zmodernizowanych, w których poprawa warunków utrzymania krów często wiąże się z daleko idącymi zamianami, co oczywiście generuje wysokie koszty, lub wręcz wymaga zainwestowania w nowy obiekt. Jednak dużo bardziej niepokojący jest fakt, że bardzo wiele nowych obiektów inwentarskich również nie spełnia wymogów związanych z dobrostanem krów. Po uruchomieniu wielu, jakże kosztownych obiektów, okazuje się, że to właśnie krowa jest tym elementem, który nie przystaje do całego systemu.

Jedną z obserwowanych przeze mnie tendencji panujących w takich obiektach jest tzw. pozorna oszczędność w kosztach budowy stanowiska polegająca na stosowaniu się do zasady wciśnięcia jak największej liczby stanowisk na jak najmniejszej powierzchni. Rzeczywiście w krótszym czasie daje to realne korzyści w postaci niższej ceny za wybudowane stanowisko, jednak w przyszłości może generować poważne problemy. Do pogorszenia całej sytuacji przyczynia się również panująca na rynku mleka hossa cenowa, która powoduje, że producenci mleka często starając się w jak największym stopniu wykorzystać sprzyjającą sytuację, decydują się na zwiększenie zagęszczenia krów w stadzie. Skutki takiego postępowania, poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z wystąpieniem stresu cieplnego w miesiącach letnich, są widoczne dopiero po pewnym czasie, w związku z czym hodowcy najczęściej nie kojarzą ich wystąpienia z nadmiernym stłoczeniem krów. Konsekwencje zwiększonego zagęszczenia krów odbijają się głównie na pogorszonej produkcyjności krów, wzroście zaburzeń dobrostanu oraz skutkują pogorszeniem ich stanu zdrowia. Co należy zatem rozumieć jako stłoczenie krów? Nadmierne zagęszczenie najczęściej definiowane jest jako zbyt duża liczebność krów w odniesieniu do liczby dostępnych w oborze stanowisk. I tak zagęszczenie na poziomie 100 proc. oznacza, że każdej krowie przypada jedno stanowisko, natomiast 140 proc. mówi o tym, że na 140 krów przypada jedynie 100 stanowisk.