Podczas Śląskiej Wystawy Bydła w ringu zaprezentowanych zostało 80 zwierząt ras: polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany HO i RW oraz polska czerwono-biała. Łącznie o tytuł czempiona walczyło: 55 jałowic cielnych podzielonych było na 10 grup (wiekowych i odmianowych) oraz 25 krów w 6 grupach (wiekowych, odmianowych i rasowych).

Zwierzęta były oceniane w ringu przez niemieckiego 24-letniego sędziego głównego Alexandra Braune, sędziego pomocniczego Martina Ziaję z PFHBiPM, sędziom asystowała Grażyna Jendrysiak-Lipietta.

W swoich kategoriach zwyciężyły:

Jałowice nie cielne 10-11 miesięcy rasy phf-rw

Czempion: Osięcinka po buhaju Roberto ET z hodowli OHZ Głogówek

Wice-czempion: Kabina po buhaju Makler ET z hodowli OHZ Głogówek

Jałowice nie cielne 10-11 miesięcy rasy phf-ho

Czempion: Nuka po buhaju Valjean z hodowli Jana Kałki z Osieka

Wice-czempion: Sara 17 po buhaju Tableau z hodowli Ryszarda Klimczyka z Poręby

Jałowice nie cielne 12-13 miesięcy rasy phf-ho

Czempion: Nadia 9 po buhaju Morningview Levi z hodowli Ryszarda Klimczyka z Poręby

Wice-czempion: Łaska po buhaju Ladys-Manor Augusta z hodowli Norberta Klinika z Łęgu

Jałowice nie cielne 14-15 miesięcy rasy phf-ho

Czempion: Carla 4 po buhaju Bosside Altaross ET z hodowli Ryszarda Klimczyka z Poręby

Wice-czempion: Hela 7 po buhaju Mister Magnetism ET z hodowli Ryszarda Klimczyka z Poręby

Jałowice nie cielne 16-17 miesięcy rasy phf-rw

Czempion: Osięcizna po buhaju Ruacana ET z hodowli OHZ Głogówek

Wice-czempion: Pentium ET po buhaju Liek ET z hodowli OHZ Głogówek

Jałowice nie cielne 16-17 miesięcy rasy phf-ho

Czempion: Dolina 2 po buhaju LarryBoy z hodowli KR Kietrz

Wice-czempion: Hela 11 po buhaju Morpheous ET z hodowli Arnolda Hurka z Krośnicy

Jałowice nie cielne 18-19 miesięcy rasy phf-rw

 Czempion: Wołga po buhaju Ideal z hodowli OHZ Głogówek

Wice-czempion: Aida po buhaju Alando Red ET z hodowli OHZ Głogówek

Jałowice nie cielne 18-19 miesięcy rasy phf-ho

Czempion: Grzeczna po buhaju Delta Lilac z hodowli OHZ Głogówek

Wice-czempion: Konti 7 po buhaju Guarini ET z hodowli Ryszarda Klimczyka z Poręby

Jałowice cielne rasy phf-rw

Czempion: Bogusia po buhaju Durable RDC z hodowli OHZ Głogówek

Wice-czempion: Cyrana 1 po buhaju Durable RDC z hodowli OHZ Głogówek

Jałowice cielne rasy phf-ho