W tym tygodniu większość zakładów skupujących bydło stopniowo obniża cenniki, nieliczne pozostają przy niezmienionych stawkach, zapowiadając obserwację sytuacji na rynku i przeprowadzanie adekwatnych korekt.

Obniżki dotyczyły przede wszystkim młodego bydła, najmniejsze zmiany nastąpiły w stawkach oferowanych za krowy. W skrajnych przypadkach spadek cen (WBC) wyniósł z tygodnia na tydzień nawet 1 zł.

Zakłady tłumaczą obniżki przede wszystkim spadkiem zapotrzebowania zachodnich odbiorców, u których powstały nadwyżki mięsa i które również skorygowały stawki.

Obecnie za buhaja w klasie R zakłady oferują do 12,9 zł/kg, a za klasę O do 12,5 zł/kg, przy czym część zakładów zeszła już poniżej 12 zł. Maksymalne stawki oferowane za buhaje mięsne w wadze żywej, w pojedynczych przypadkach, wynoszą jeszcze 7,3-7,5 zł/kg. Za buhaje czarno-białe zakłady płacą do 6,6 zł/kg.

Ceny oferowane za jałówki mięsne zatrzymują się na poziomie 12,2 zł/kg w klasie R oraz 11,8 zł/kg w klasie O. Zwierzęta w wadze żywej wyceniane są maksymalne na 6,6 zł/kg.

Stawki za krowy wycenione poubojowo wynoszą maksymalnie 10,5 zł/kg. Natomiast stawki za samice w wadze żywej dochodzą do ceny 5,1 zł/kg (ceny netto).

Trzeba zaznaczyć, że podane stawki są maksymalnymi w analizowanych cennikach. Pojawiła się duża rozpiętość cen pomiędzy poszczególnymi zakładami, wynosząca w wielu przypadkach nawet 1 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!