Jak podaje PFHBiPM, pogłowie krów w czerwcu 2015 r. uległo zmniejszeniu o 1,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W wyniku zachodzących zmian, zmniejszeniu uległa również liczba stad oraz krów objętych oceną wartości użytkowej. Według danych PFHBiPM w październiku 2015 r. zostało ocenionych 751 925 sztuk.

Jednak liczebność pozostałych grup bydła uległa wzrostowi. Populacja bydła ogółem w czerwcu 2015 r. wyniosła 5 960 tys. sztuk (w tym 2 279 tys. krów mlecznych), dając tym samym wynik o 0,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Udział krów w strukturze pogłowia wyniósł w tym okresie 41 proc., przy czym pozostałe grupy stanowiły odpowiednio: cielęta do 1 roku – 28 proc., młode bydło 1 – 2 lata – 25,6 proc. oraz bydło pozostałe w wieku 2 lata i więcej – 5,4 proc.

Utrzymujące się nadal dość niskie ceny skupu surowca nie zachęcają aktualnie hodowców do rozwoju produkcji. Na niekorzyść działają również zobowiązania finansowe z tytułu przekroczenia indywidualnych kwot mlecznych oraz uboga baza pasz objętościowych, stanowiących podstawę dawki pokarmowej krów mlecznych.

Według prognoz IERiGŻ – PIB, pogłowie krów w grudniu 2015 r. ulegnie dalszym spadkom. Na zatrzymanie tego trendu może wpłynąć wzrost cen skupu surowca, który postępuje bardzo powolnie, jak również uzupełnienie bazy paszowej w przyszłym sezonie.

Podobał się artykuł? Podziel się!