Jednym z przykładów świetnie funkcjonującego gospodarstwa rodzinnego jest to prowadzone przez braci Depta - Bartosza i Pawła. Gospodarstwo znajduje się na Mazowszu, w miejscowości Niemiry k. Wyszkowa. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 70 ha, z czego 25 ha przeznaczanych jest na kukurydzę, 6 ha stanowią zboża, natomiast resztę zajmują użytki zielone, z których sporządzana jest sianokiszonka.

JAK RUSZAĆ, TO PEŁNĄ PARĄ!

Bracia prowadzą wspólnie gospodarstwo od 2011 r. Już rok później wybudowali oborę dla 90 krów mlecznych. Na chwilę obecną w oborze dojonych jest 70 szt. i liczba ta jest stopniowo powiększana, aż do osiągnięcia docelowej obsady. Całkowita produkcja zwierzęca łącznie z młodzieżą hodowlaną liczy obecnie ok. 150 szt. bydła. Jedyne, co mogłoby teoretycznie działać ograniczająco, to limity produkcyjne. Podkreślam teoretycznie, gdyż planowana produkcja na przyszły rok to ok. 700 tys. kg, przy posiadanej kwocie indywidualnej w wysokości 200 tys. kg mleka.

Rozwój gospodarstwa ułatwia jego podział na dwie części, dzięki czemu efektywniej można wykorzystać fundusze pochodzące z programów unijnych.

NOWA OBORA DLA KRÓW, STARA DLA MŁODZIEŻY

Nowa obora została wybudowana kilkaset metrów od domu. Ograniczona powierzchnia w obrębie siedliska nie pozwoliła na postawienie tu tak dużego budynku, w związku z tym konieczne było jego oddalenie od domu. Rozwiązanie to posiada wady i zalety. Co prawda trzeba do obory dojechać lub przy ładnej pogodzie przespacerować się, jednak dużą korzyścią jest fakt, że zapachy związane z produkcją nie niosą się do domu.

Powstały obiekt jest lekką konstrukcją stalową wspartą na słupach. Łącznie z halą udojową budynek ma wymiary 25 x 54 m. Duża kubatura obiektu zapewnia odpowiednią swobodę za zasiedlającej go stawki zwierząt. Dzięki podłodze szczelinowej w znacznym stopniu zmniejszyły się nakłady pracy związane z dościelaniem legowisk i usuwaniem obornika. Zamontowane w bocznych ścianach kurtyny oraz świetlik kominowy zapewniają w budynku bardzo korzystny mikroklimat. Hodowcy zadowoleni są w szczególności ze świetlika, który znakomicie spełnia swoją funkcję, czego dowodem był brak jakichkolwiek śladów wilgoci w budynku.