Wykrywacz rui dla bydła firmy Dramiński nie jest nowością. Polski producent elektroniki dla rolnictwa zarówno podbija krajowy rynek, jak i eksportuje swoje urządzenia za granicę. Przyjrzeliśmy się bliżej jednemu z urządzeń, które pomaga w wykrywaniu rui u bydła. Działanie opisywanego urządzenia polega na pomiarze oporności śluzu pochwowego. Odbywa się to za pomocą dwóch elektrod znajdujących się na końcu sondy.

Wyświetla wyniki w zakresie od 0 do 1990 jednostek z dokładnością do 10 jednostek. Typowy wynik dla krów niebędących w rui wynosi ok. 320 jednostek, a podczas rui wartość ta spada do ok. 200 jednostek. Musimy mieć na uwadze, że występuje duża zmienność osobnicza. Powoduje to potrzebę kilkukrotnego badania każdej samicy, tak aby wyniki pozwoliły nam na oszacowanie typowego wyniku oraz wartości towarzyszącej rui.

WYKONYWANIE POMIARU

Badanie najlepiej wykonywać w dwie osoby - jedna przytrzymuje ogon zwierzęcia, natomiast druga przeprowadza badanie. Przed wprowadzeniem sondy do pochwy samicy należy rozchylić wargi sromowe, tak aby uniknąć przemieszczenia zabrudzeń do wnętrza pochwy. Jeśli srom jest mocno zabrudzony kałem, należy przed przystąpieniem do badania przemyć go wodą.

Początkowo sondę należy wprowadzać od dołu do góry, tak aby uniknąć umieszczenia jej końca w cewce moczowej. Następnie ustawiamy urządzenie poziomo i wprowadzamy głębiej. Odpowiednia głębokość wprowadzenia sondy jest uzależniona od wielkości pochwy. Tym samym dla każdej samicy jest inna. Jak zaleca producent, urządzenie powinniśmy wprowadzać aż do wyczuwalnego oporu. Wtedy końcówka sondy znajdzie się w pobliżu ujścia szyjki macicy.

Umiejscowienie końcówki sondy, a zarazem elektrod jest bardzo ważne, ponieważ miejsce wykonania badania wpływa na wynik. Jak przekonaliśmy się podczas testu, wprowadzenie urządzenia na mniejszą głębokość powoduje zmianę wartości odczytu i tym samym zafałszowanie badania.

Gdy końcówka sondy znajdzie się u ujścia szyjki macicy, należy wykonać urządzeniem kilka półobrotów, aby elementy pomiarowe miały jak najlepszy kontakt ze śluzem pochwowym. Następnie naciskamy przycisk uruchamiający pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się cyfra 1, oznaczająca, że pierwszy pomiar został wykonany. Po ponownym wykonaniu kilku półobrotów sondą, znów naciskamy przycisk i urządzenie dokonuje pomiaru. Całe badanie składa się z trzech pomiarów. Średnia wyników wyświetli się po ostatnim pomiarze na wyświetlaczu urządzenia.

WAŻNA INTERPRETACJA WYNIKÓW