Zdaniem Henri Bricharta, przewodniczącego grupy roboczej Mleko Komitetów Copa – Cogeca konieczne jest utrzymanie istniejących instrumentów zarządzania rynkiem, ponieważ unijne sieci bezpieczeństwa odgrywają ważną rolę w unijnej polityce sprawie mleka i muszą być podstawą przyszłej polityki

- Przypomnieliśmy Komisji Europejskiej, że musi ona nadal być ostrożna w zarządzaniu unijnymi zapasami mleka, tak aby zminimalizować wahania na rynku i ustabilizować go. Unijni kupcy muszą płacić ceny rynkowe za produkty z interwencji, co przyczyni się do trwałego wzrostu cen za mleko płacone rolnikom. Obecna sytuacja na rynku w pełni uzasadnia dalsze wzrosty cen mleka w najbliższych miesiącach, co pozwoli rolnikom na uregulowanie części swoich długów – mówi Brichart.

Ponadto jak podkreśla Mansel Raymont, wiceprzewodniczący grupy roboczej Mleko kontrakty, które są dobrowolne, muszą być bardziej jasne i przejrzyste w kwestii cen mleka. Należy też zwrócić szczególną uwagę na sposób ustalania cen długoterminowych, gdyż producenci nie otrzymywali uczciwych cen w ciągu ostatnich miesięcy, jeśli porównamy je z cenami płaconymi przez konsumentów. Pilnie potrzebne są natychmiastowe i znaczne podwyżki cen płaconych rolnikom. W związku z tym wzywamy do poprawienia przejrzystości w kwestii marż, zysków i umów cenowych w całym łańcuchu dostaw- dodaje.

Unijny samorząd rolniczy podkreśla, że trwałość unijnej produkcji mleka będzie łatwiejsza do osiągnięcia dzięki spółdzielniom, których właścicielami są rolnicy. Działacze twierdzą, że nie tylko łączą one produkcję mleka z przetwórstwem i oferują konsumentom produkty o dużej wartości dodanej, ale również umacniają więzi społeczne na terenach wiejskich.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!