W praktyce dostępne są dwa sposoby rozwiązywania tego problemu: metoda radykalna (manualna) i zachowawcza (naturalna). Pierwsza z nich polega na ręcznym odejmowaniu łożyska i zazwyczaj związana jest z równoczesnym stosowaniem różnych farmaceutyków, głównie jako profilaktyka przeciwko zakażeniu. Metoda radykalna jest najstarszym i nadal powszechnie stosowanym sposobem leczenia.

Metoda zachowawcza polega natomiast na odstąpieniu od ręcznego usuwania błon płodowych, a jedynie na stosowaniu środków farmakologicznych mających zabezpieczyć macicę przed zakażeniem oraz pomóc w wyparciu łożyska.

W praktyce zderza się ze sobą wiele sprzecznych opinii co do efektywności obu wymienionych metod. Kontrowersje dotyczące skuteczności poszczególnych terapii świadczą o braku idealnego, uniwersalnego sposobu postępowania dla każdego przypadku.

Za stosowaniem manualnego usuwania łożyska u krów przemawiają m.in. polepszenie ogólnej higieny obory, redukcja obcych zapachów, usunięcie źródła rozkładu tkanek oraz rozwoju infekcji w obrębie macicy. W niektórych przypadkach ręczne usuwanie błon płodowych powinno być przeprowadzane rutynowo, szczególnie w sytuacji, gdy krowa wykazuje silne parcia zagrażające wypadnięciem macicy.

O sposobie terapii powinien zadecydować lekarz weterynarii oceniając stan i kondycję konkretnej sztuki. Efekty podejmowanego leczenia nie są do końca przewidywalne, gdyż w znacznej mierze zależą od stopnia nadzoru hodowcy i lekarza weterynarii, jak również indywidualnej kondycji oraz sprawności układu odpornościowego krowy.

Podobał się artykuł? Podziel się!