Kluczową rolę w kondycji aparatu ruchowego krów odgrywają żywienie oraz wpływ warunków utrzymania zwierząt. Często to właśnie błędy w zbilansowaniu dawek pokarmowych decydują o rozwoju kulawizn. Szczególnie dotyczy to nadmiaru łatwostrawnych węglowodanów w dawce pokarmowej. Nadmierne ich spożycie lub trwałe przyjmowanie dużej ilości węglowodanów może powodować zmiany w mikroflorze bakteryjnej żwacza, prowadzące w konsekwencji do zakwaszenia treści żwacza lub/i kwasicy ustrojowej. Niedobór pasz strukturalnych lub/i niewłaściwa struktura dawki pokarmowej i duża ilość szybko rozkładających się węglowodanów w żwaczu przyczyniają się do wytworzenia dużej ilości kwasów organicznych, przez co zmniejsza się pH żwacza. Taka kombinacja powoduje obniżenie produkcji śliny, a czas przeżuwania paszy pobranej przez krowy jest krótszy, co w efekcie doprowadza do schorzenia, jakim jest kwasica. W trakcie intensywnej fermentacji bakterie, które odpowiadają za trawienie włókna (celulolityczne), giną najszybciej, ponieważ są bardzo wrażliwe na wahania pH w jego treści. Na ich miejsce namnażają się bakterie Streptococcus bovis, które w trakcie fermentacji wytwarzają kwas mlekowy, gdy pH osiągnie wartość ok. 5,0, S. bovis giną, a na ich miejsce namnażają się bakterie Lactobacillus, które korzystając z paszy treściwej pobranej przez krowę, powodują dalsze obniżenie pH poniżej 5,0. W tym właśnie momencie hodowca ma czas, by interweniować. Jeżeli pomoc nie nadejdzie, krowa pozostawiona sama sobie nie poradzi sobie z dużym stężeniem kwasu mlekowego w żwaczu, który w konsekwencji zostanie wchłonięty do krwiobiegu, kwasica żwacza przemieni się wtedy w kwasicę metaboliczną. Jednak jaki ma to związek z kulawiznami? Otóż przy obniżonym pH żwacza uwolnione zostają związki naczyniowo aktywne, które zwiększają ciśnienie i przepływ krwi w kończynach, co prowadzi w konsekwencji do zniszczenia naczyń włosowatych. Związki te to głównie histamina oraz serotonina i egzotoksyny. Badania wskazują, że histamina może tworzyć się w wyniku dekarboksylacji histydyny przez niektóre gatunki bakterii Lactobacillus.

Substancje wydzielane w procesie kwasicy zmieniają mikrokrążenie w skórze właściwej, przez co komórki odpowiadające za produkcję keratyny są niedożywione i prowadzą do uszkodzeń rogu racicowego, przyczyniając się do powstania takich schorzeń jak: uszkodzenie linii białej, ropnie ściany racicy, wrzody podeszwy oraz wrzody końca palca.