Zarówno za suchy jak i za mokry surowiec do sporządzania kiszonki, może powodować późniejsze straty paszy. Kiszonka z zielonki o za wysokiej zawartości suchej masy, jest dla bakterii kiszonkarskich, trudna do penetracji. Z pryzmy przygotowanej, z za suchej kukurydzy, ciężko jest usunąć powietrze, niesie to za sobą groźbę rozwoju, niepożądanych mikroorganizmów tlenowych. Zbyt wilgotna zielonka, także jest niewłaściwym surowcem kiszonkarskim. W środowisku o zbyt dużej zawartości wody, enzymy bakterii kwasu mlekowe są znacznie rozcieńczone. Spowalnia to proces obniżania pH, zakiszanego surowca.

Konserwanty

W przypadku zbioru zielonki o zbyt wysokiej zawartości suchej masy, warto posiłkować się dodatkami konserwującymi, zawierają w swym składzie: benzoesan sodu, propionian sodu, heksaminę oraz azotyn sodu. Substancje te działają hamująco na rozwój bakterii gnilnych, drożdży i pleśni.

Kwasy i enzymy

Jeśli mamy do czynienia z kiszonką sporządzoną ze zbyt wilgotnej kukurydzy, pomocne mogą się okazać substancje obniżające pH lub przyspieszające ten proces w sposób biologiczny. Należą do nich kwasy - mrówkowy oraz propionowy, a także dodatki zawierające enzymy bakteryjne.

Kwas propionowy, może służyć również w ograniczaniu wtórnej fermentacji w strefie wybierania.

Kiszonka z kukurydzy zawiera dużo kwasu mlekowego, który jest niestety bardzo niestabilny w środowisku tlenowym. Dlatego ważne jest aby kiszonka była wybierana z silosu w staranny sposób, tak aby ściana była jak najbardziej gładka. Dobrą praktyką jest tworzenie wąskich podłużnych pryzm, ponieważ wtedy mniejsza powierzchnia kiszonki ma kontakt z powietrzem.

Inokulanty

Inokulanty, zawierają różnego rodzaju szczepy bakterii, w tym bakterie heterofermentatywne jak np. Lactobacillus buchneri, wytwarzające oprócz kwasu mlekowego, kwas octowy, który jest bardziej stabilny w warunkach tlenowych. Pomaga to osiągnięciu większej stabilności tlenowej.

Wstrzelenie się w prawidłowy termin zbioru oraz sprzęt kukurydzy z zachowaniem podstawowych zasad praktyki, może nie wystarczyć. W uzyskaniu pełnego sukcesu, pomocne mogą się okazać różnorakie dodatki kiszonkarskie.

Podobał się artykuł? Podziel się!