Odbycie praktyk zawodowych czy studenckich, a także staży może się odbywać na wiele sposobów. Cennym doświadczeniem może się okazać odbycie praktyk czy stażu w dużych gospodarstwach o wysokim poziomie intensywności produkcji, a pewnym rozwiązaniem może być skierowanie się do gospodarstw, stadnin koni czy kombinatów rolnych w których równolegle prowadzony jest chów i hodowla różnych gatunków zwierząt.

Dobrym przykładem działania praktyki dla nauki jest Stadnina Koni w Dobrzyniewie, gdzie w nowoczesnych obiektach prowadzona jest produkcja zwierzęca połączona z zaawansowanymi metodami pracy hodowlanej.

Jak tłumaczy Prezes Spółki Felicjan Pikulik – w Dobrzyniewie co roku praktyki i staże odbywa ponad 200 osób z niemal każdej uczelni, a także z wielu szkół rolniczych w Polsce. Od 4 lat dwa razy do roku gościmy również praktykantów zza granicy, m.in. z Danii, Kanady, Stanów Zjednocoznych, Izraela czy Afganistanu. W sierpniu br. w naszej jednostce w Dobrzyniewie odbyło się szkolenie młodych hodowców bydła.

- Oprócz faktu, że dwa stada krów mlecznych utrzymywane są w nowoczesnych wolnostanowiskowych obiektach, z wieloma nowinkami technologicznymi, jak np. hale udojowe typu rybia ość, w obiekcie w Mrozowie wykonana została specjalna antresola, dzięki której możliwa jest obserwacja stada oraz prac przy nim wykonywanych, jest tam również sala konferencyjna. Daje nam to ogromne możliwości szkoleniowe, z których staramy się korzystać od wielu już lat. Korzyści z faktu obecności młodych osób w gospodarstwie są obopólne, gdyż wymiana wiedzy i doświadczeń jest równie ważna i dla nas – mówi Prezes Pikulik.

W opinii Prezesa Stadniny Koni w Dobrzyniewie, jednostka ta stwarza bardzo dobre warunki dla młodych osób chcących odbyć tam praktyki. Oprócz prowadzonej na wysokim poziomie produkcji roślinnej i zwierzęcej tj. hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej oraz koni, prowadzona jest także działalność rekreacyjna, którą w głównej mierze stanowi baza hotelowa. Daje to możliwość zakwaterowania i wyżywienia osób odbywających praktykę.

Podobał się artykuł? Podziel się!