Pozytywnym zjawiskiem, z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, jest stopniowe zastępowanie systemów uwięziowych wolnostanowiskowymi.

Każdy z systemów utrzymania krów ma niewątpliwie swoje wady i zalety.

Zaletą bezuwięziowego systemu utrzymania krów jest możliwość zapewnienia krowom lepszego dobrostanu oraz umożliwienie zwierzętom ekspresji zachowań naturalnych. Nie bez znaczenia jest również fakt możliwości obsługi znacznie większej liczby zwierząt, co jest ważne z punktu widzenia ekonomiki produkcji. Wyraźne oddzielenie strefy przebywania zwierząt od strefy dojenia (hali udojowej) umożliwia łatwiejsze zachowanie higieny doju, a co z tym związane, uzyskanie lepszej jakości mleka.

Oczywiście system wolnostanowiskowy będzie funkcjonował poprawnie jedynie w przypadku posiadania odpowiednio licznego stada. Graniczną liczbą jest 30-50 krów. Z punktu widzenia organizacji pracy w oborze wprowadzenie systemu wolnostanowiskowego do stad o mniejszej liczebności jest możliwe, wymaga jednak zbliżonych do systemu uwięziowego nakładów pracy i jest zdecydowanie dużo kosztowniejszym rozwiązaniem.

Ważnym aspektem stworzenia optymalnych warunków do utrzymania krów jest zapewnienie komfortowego miejsca (stanowiska) do odpoczynku.

Często hodowcy i producenci posiadający zwierzęta o dużym potencjale genetycznym starają się zapewnić krowom optymalne żywienie i zapominają, iż wysoka produkcja mleka możliwa jest jedynie w sytuacji stworzenia krowom odpowiednich, komfortowych warunków utrzymania.

Okazuje się, iż właśnie konstrukcja budynku i same stanowiska dla krów są często piętą Achillesową całego przedsięwzięcia.

Dlaczego konstrukcja stanowiska jest tak istotna? Głównym powodem jest fakt, iż krowa mleczna spędza w nim 12-14 godzin na dobę, odpoczywając i leżąc. Dla porównania, pastwisko zapewnia nieograniczoną powierzchnię oraz optymalne warunki do tego, aby krowa mogła się podnieść i położyć zgonie z jej naturalnymi zachowaniami.

Warunki panujące na pastwisku zapewniają dobrą trakcję, stwarzają relatywnie miękkie podłoże i brak jest tam jakichkolwiek przegród czy wygrodzeń, które mogłyby stanowić przeszkodę dla krów lub powodować urazy. Bardzo trudno zapewnić takie warunki w warunkach chowu alkierzowego. Idealne stanowisko dla krowy powinno być:

  • komfortowe dla zwierząt
  • tanie i wytrzymałe
  • zapewniać niskie nakłady pracy.