Dnia 22 stycznia 2009 r. na 72 posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych przyjęto rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące wysokości stawek refundacji wywozowych do przetworów mlecznych:

1) ustalanych w ramach procedury przetargowej dla:
- naturalnego masła w blokach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego kodem produktu ex 0405 10 19 97000: 50,00 EUR/100 kg,
- bezwodnego tłuszczu mlecznego w pojemnikach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego kodem produktu ex 0405 90 10 9000: 58,00 EUR/100 kg,
- odtłuszczonego mleka w proszku w workach o masie netto co najmniej 25 kg i zawierającego wagowo nie więcej niż 0,5 proc. domieszek, objętego kodem produktu ex 0402 10 19 9000: 20,00 EUR/100 kg,
przeznaczonych do wywozu do miejsc przeznaczenia określonych w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 168 z 28.6.2008, str. 20),

2) z góry ustaloną stawką refundacji dla wszystkich przetworów mlecznych objętych systemem refundacji o kodach od 0401 30 31 9100 do 0406 90 88 9500,
3) nie objętych załącznikiem I do Traktatu.

Źródło: MRiRW/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!