Krowy podobnie jak wszystkie organizmy żywe mają określone warunki komfortu termicznego. W przypadku tych zwierząt jest to temperatura na poziomie 7-20°C. W takich warunkach zwierzęta zachowują się względnie normalnie, tj. pobierają odpowiednią ilość paszy, ich narządy funkcjonują prawidłowo (rozrodczy i trawienny) i zachowany jest rytm dobowy. W zbliżającym się okresie letnim ryzyko zaburzenia tych parametrów rośnie wraz z temperaturą otoczenia, czyli panującą w oborach. Choć wraz z coraz doskonalszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w nowoczesnych budynkach utrzymanie odpowiednich temperatur w okresie letnim jest łatwiejsze, to jednak nawet w najnowocześniejszych oborach można zaobserwować pewne problemy wynikające z niewłaściwych temperatur panujących wewnątrz.

SKUTKI STRESU CIEPLNEGO

Do pierwszych widocznych objawów stresu cieplnego można zaliczyć spadek produkcyjności zwierząt. W początkowym okresie dotyczyć to będzie najwydajniejszych sztuk, jednak stosunkowo szybko da się zaobserwować to zjawisko w całym stadzie. Zwiększona liczba oddechów, większy przepływ krwi, pocenie się, a nawet zianie, będą kolejnymi z objawów przegrzewania organizmów i "walki" ze środowiskiem. Skutkami maksymalnej mobilizacji możliwości termoregulacyjnych organizmu będą negatywnie wpływające na kieszeń hodowcy spadki wcześniej wspomnianej produkcyjności, lecz jest to jedynie wierzchołek góry lodowej. Organizm, walcząc z wysoką temperaturą, wyłączać będzie narządy względnie niepotrzebne do przeżycia, np. układ rozrodczy. Przebywanie zwierząt w warunkach odbiegających od optymalnych będzie prowadzić do dysfunkcji wielu układów i narządów - stąd latem często obserwuje się wzrost komórek somatycznych w mleku, co można odczytać jako skutek załamania funkcjonowania układu immunologicznego.

Podobne dysfunkcje da się zaobserwować w metabolizmie krów, co wynika często z niepożądanych zachowań zwierząt, spadku jakości pasz i obniżonego ich pobierania przez zwierzęta (o czym szerzej w dalszej części artykułu). Skutki te mogą oddziaływać na zwierzęta znacznie dłużej niż okres trwania upałów. Nie od dziś wiadomo, że występowanie kwasicy czy ketozy wpływa zarówno na bieżącą zdro wotność i produkcyjność krów mlecznych, jak i warunkuje kolejną laktację.