Żywienie bydła mlecznego powinno opierać się przede wszystkim na podziale zwierząt na grupy produkcyjne, a wyznacznikiem podziału powinna być faza cyklu produkcyjnego oraz ilość udojonego mleka. Z jednej strony jest to podyktowane potrzebą pokrycia wysokich potrzeb pokarmowych w pierwszej fazie laktacji, a z drugiej nie przekarmiania krów u schyłku laktacji. Zastosowanie się do tej prostej zasady pozwoli uniknąć wielu chorób metabolicznych.

Drugim ważnym elementem jest bilansowanie dawek pokarmowych z uwzględnieniem faktycznych potrzeb zwierząt, które powinno opierać się o aktualne dane wartości pokarmowej stosowanych pasz. Baza paszowa przygotowywana w okresie letnim w postaci kiszonek i siana powinna być przebadana przynajmniej pod względem zawartości suchej masy, białka ogólnego i włókna ADF i NDF. Podobnie analizie powinna podlegać przygotowywana w gospodarstwie mieszanka treściwa. Jeśli chodzi o pasze z zakupu zawierają one deklaracje składu i nie jest to konieczne.

PO CO TA WIEDZA?
Zawartość suchej masy jest bardzo ważną informacją, bez której komponowanie dawki w programie komputerowym jest pozbawione sensu. Normy NRC (z 2001 r.) wyraźnie określają na jakim poziomie utrzymuje się pobranie suchej masy w zależności od cyklu produkcyjnego i choć niewątpliwie będą pojawiały się odstępstwa od tych uśrednionych wartości, to jednak jest to punkt odniesienia, który informuje nas w jakim przedziale powinniśmy zawrzeć potrzebną ilość składników pokarmowych.

Gospodarstwa, które dysponują wozem paszowym, mogą wykonać ocenę ilości pobieranej paszy, w przeliczeniu na suchą masę, w danej grupie laktacyjnej. Mając dane: ilość zadanego TMR–u, zawartość suchej masy w TMR, ilość niedojadów oraz zawartość w nich suchej masy, można wyliczyć ile suchej masy pobiera przeciętna krowa w tej grupie.
Wiedząc, jakie jest faktyczne spożycie suchej masy i znając jej zawartość w stosowanych w gospodarstwie paszach można przystąpić do bilansowania dawki pokarmowej. Warto w tym miejscu nadmienić, że zawartość suchej masy w kiszonkach przygotowywanych w silosach przejazdowych jest różna, szczególnie jeśli silos napełniany był w przeciągu kilku dni i w trakcie zmiennej pogody.