Jeśli chcemy aby żywienie krów mlecznych przynosiło odpowiednie efekty, musimy odpowiednio podejść do tego zagadnienia. Krowy to przeżuwacze, a więc efektywność żywienia w dużej mierze zależy od tego, jak spełniamy potrzeby bytujących w żwaczu mikroorganizmów. To właśnie zapewnienie odpowiedniego przebiegu fermentacji w przed-żołądkach powinno leżeć u podstaw żywienia bydła.

- Zawsze na początku musimy skupić się na nakarmieniu żwacza z naciskiem na mikroorganizmy tam bytujące. Takie podejście to jedyna droga do sukcesu - mówi Jakub Kapuściński, specjalista ds. żywienia bydła z firmy Alltech.

Niestety, praktyka pokazuje, że rolnicy nie zawsze patrzą na kwestie żywienia krów pod kątem ich "przeżuwaczowych" potrzeb. Świadczy o tym chociażby fakt, że nadal wiele mlecznic nie jest żywionych w systemie TMR, który to zdaniem ekspertów jest optymalną formą żywienia bydła.

- Oczywiście, jestem fanem TMR-u. Moim zdaniem ten system żywienia jest "najzdrowszy" dla krów mlecznych. Zapewnia przy odpowiedniej kompozycji optymalne funkcjonowanie żwacza, a pamiętajmy: w zdrowym ciele, zdrowy duch, natomiast "w zdrowej krowie, zdrowy żwacz" - dodaje Jakub Kapuściński.

Potrzeba zaangażowania

Problem odnoszący się do żywienia krów mlecznych, który doradca najczęściej przytacza ze swojej praktyki w terenie, to brak pełnego zaangażowania przez hodowcę. Musimy natomiast pamiętać, że tylko dzięki sumiennej kontroli żywienia jesteśmy w stanie osiągnąć wysokie wyniki produkcyjne. Za absolutną podstawę prawidłowego żywienia bydła specjalista z Alltechu uważa kontrolowanie struktury i suchej masy TMR-u oraz ilości, jaką zwierzęta pobierają w ciągu doby. Ex aequo spośród elementów do skomponowania odpowiedniej dawki żywieniowej stawia posiadanie odpowiedniej jakości pasz objętościowych, które to mogą właśnie limitować pobranie oraz strawność.

- Jeśli mamy powyższe punkty połączone z zaangażowaniem hodowcy, możemy działać w kierunku zwiększania produkcyjności i jej opłacalności - dodaje Jakub Kapuściński.

Przy sporządzaniu poprawnej kompozycji dawki żywieniowej doradca korzysta z programu, który przeprowadza wszelkie niezbędne kalkulacje. Obliczane są zarówno parametry, jakie powinien mieć TMR, jak i wartości ekonomiczne dawki żywieniowej. Dawka układana jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych uprzednio badań składu analitycznego paszy znajdującej się w gospodarstwie. Bez tego nie dałoby się ich poprawnie wprowadzić do systemu. Następnie dawka przedstawiana jest hodowcy.