W Stanach Zjednoczonych szacowaniem wartości hodowlanej bydła mlecznego dla większości (choć nie wszystkich cech) zajmuje się AIPL – Animal Improvement Programs Laboratory  (Laboratorium Programów Doskonalenia Zwierząt). Instytucja ta jest kontrolowana przez amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa (United States Department of Agriculture – USDA). Adres odpowiedniej strony internetowej to www.aipl.arsusda.gov.  Strona główna oferuje bogate menu, obejmujące nie tylko informacje o instytucji i prowadzonych przez nią pracach, ale nawet możliwości zatrudnienia w tej firmie. Dla potrzeb tego artykułu wizyta na tej stronie ograniczy się zatem do spraw ściśle związanych z poznawaniem wartości hodowlanej rozpłodników. W większości odwiedzających informacje na temat „statystycznej kuchni" też nie zainteresują. Ich publiczne udostępnienie ma jednak istotny cel – zwiększa zaufanie czytelnika do tego, co będzie oglądał. Wartości hodowlanej nie można przecież bezpośrednio zmierzyć – można ją tylko oszacować. Szerokie udostępnianie informacji o tym, jak odbywa się to szacowanie, ma na celu przekonanie hodowcy, że nikt tu „nie manipuluje" ani „nie kręci". Czytelnik może upewnić się, że stosowane procedury są jednoznaczne, poprawne pod względem naukowym i jednakowe dla wszystkich buhajów, niezależnie od ich przynależności firmowej czy narodowej.

Wyszykiwarki buhajów na stronie internetowej

Autor: M. Ptaszyński

Opis: Wyszykiwarki buhajów na stronie internetowej amerykańskiego laboratorium programów doskonalenia zwierząt

Po kliknięciu na napis „genetic evaluations" (ang. oceny genetyczne) ukaże się strona, która udostępnia mnóstwo zestawień dotyczących wyników oceny wartości hodowlanej krów i buhajów. Jeżeli szuka się informacji o konkretnych rozpłodnikach, trzeba od razu wybrać napis „Publicly available queries" (ang. powszechnie dostępne wyszukiwarki). Kryją się pod nim trzy zestawy narzędzi: „Bull information queries", „Cow information queries" i „Goat information queries". Są to, odpowiednio, wyszukiwarki dla buhajów, krów i kóz. Nasze zainteresowanie ogranicza się oczywiście do buhajów i jest kilka możliwości wyszukiwania, w tym według nazwy („by name") i według numeru identyfikacyjnego („by ID"). O tym, że wyszukiwanie według nazwy bywa trudne (jako że wiele buhajów może mieć podobną nazwę), przekonaliśmy się już na przykładzie strony internetowej Instytutu Zootechniki w Balicach. W miarę dobre wyniki daje ono jedynie wtedy, gdy znana jest cała i oryginalna nazwa buhaja. Jeśli poszukując oferowanego obecnie w Polsce amerykańskiego buhaja APOLLO, wpisze się tę nazwę w wyszukiwarce, to ukaże się kilka tysięcy buhajów „do wyboru". Wpisując „AltaAPOLLO" (pod tą nazwą zwierzę znane jest w Polsce), dostaniemy nie tego buhaja, o którego chodziło. Żeby trafić na właściwego osobnika trzeba, jak się okazuje, wpisać „GENETI-CO APOLLO".