Możliwości nowoczesnych systemów poznaliśmy, odwiedzając Grzegorza Jagodzińskiego z woj. łódzkiego, który zdecydował się na wprowadzenie w swoim gospodarstwie systemu automatycznego zadawania paszy firmy Pellon.

Hodowca utrzymuje ok. 160 sztuk bydła opasowego. Poza tym w gospodarstwie prowadzony jest również chów świń w systemie żywienia na mokro.

BUDYNEK SKROJONY NA MIARĘ

Podczas budowy nowej bukaciarni czy modernizacji już istniejącej należy dobrze zastanowić się nad wyborem odpowiedniego systemu żywienia. Pan Grzegorz od samego początku zdecydowany był na system automatycznego zadawania paszy TMR (ang. total mixed ration), który zaoferowała mu firma Pellon. Bukaciarnia budowana była właśnie z myślą o instalacji tego systemu. Budynek murowany o wymiarach 10 x 72 m przykryty jest płytą falistą ze świetlikiem kalenicowym, który spełnia jednocześnie rolę wentylacji. Obiekt nie ma izolacji termicznej, jednak dobrze dopasowana obsada zwierząt zapewnia odpowiednie dogrzewanie budynku, co uniemożliwia zamarzanie wody w poidłach. Charakterystyczną cechą obiektu jest dość wąski stół paszowy (o szerokości 2 m), co w normalnej oborze nie pozwoliłoby na wykorzystanie kołowego wozu paszowego. Jednak dzięki temu szerokość budynku jest stosunkowo niewielka, bo wynosi zaledwie 10 m, co w dużym stopniu ograniczyło koszty budowy.

MINIMALIZACJA PRACY

Niska opłacalność, jaka towarzyszy w ostatnim czasie produkcji zwierzęcej, wymaga utrzymywania coraz większej liczby zwierząt, aby uzyskać efekt skali. Tylko wtedy można utrzymać opłacalność na przyzwoitym poziomie. Aby uzyskać taki efekt, trzeba jednak na starcie zainwestować niemałe środki, a taką decyzję przy obecnej koniunkturze podejmuje niewielu rolników. Pan Grzegorz zdecydował się na taki krok, co wymagało sporo odwagi. W przypadku takich inwestycji istnieje zawsze ryzyko związane z niepewnością, jaka będzie sytuacja za dwa lata, bo niemal tyle trzeba czekać na pierwsze zyski. Właściciel wybrał jednak taki system żywienia i utrzymania zwierząt ze względu na niską pracochłonność, dzięki czemu może również zajmować się produkcją trzody chlewnej, a także produkcją roślinną. Oprócz systemu automatycznego zadawania paszy o niskich nakładach pracy decyduje również bezściołowy system utrzymania zwierząt. Prawie cała powierzchnia, jaką zajmują zwierzęta, składa się z rusztów betonowych, co pozwala unikąć obowiązku codziennego zaścielania kojców. Wyjątek stanowi najmłodsza grupa zwierząt - cielęta, które utrzymywane są na ściółce, po czym również trafiają na ruszty.