Trudna sytuacja na rynku wymusza na rolnikach, aby optymalizowali produkcję mleka. Hodowcy najczęściej radzą sobie z tym, powiększając swoje stada oraz zwiększając wydajność krów. Niestety, ubocznymi skutkami takiego działania są problemy z rozrodem wynikające m.in. z trudności w dokładnej obserwacji coraz to większej liczby samic, które ponadto słabiej ujawniają ruję. Rozwiązaniem problemu z monitorowaniem rui mogą być specjalnie do tego celu stworzone systemy, dzięki którym można uzyskać poprawę wyników rozrodu bez dodatkowych nakładów pracy.

MEDRIA - HEATPHONE

System HeatPhone składa się z: czujnika Axel umieszczonego na obroży, bazy radiowej, dostępnej przez internet aplikacji DWS oraz telefonu, na który hodowca otrzymuje informacje w formie SMS-a. Czujnik Axel zamontowany na obroży powinno się zakładać zwierzęciu najlepiej 3 tygodnie po ocieleniu lub na 6 dni przed przewidywanym terminem rui. Mierzy on i rejestruje co 5 minut 9 funkcji analizujących ruchy głowy zwierzęcia w pionie i poziomie.

Baza radiowa odbiera dane zapisywane przez czujniki ruchu i przesyła je co 30 minut za pośrednictwem sieci GSM do serwerów DWS. DWS jest dostępną przez internet aplikacją sieciową obsługującą funkcje monitorowania i detekcji oferowane przez Medria. Działanie DWS opiera się na przechowywaniu i interpretacji danych z czujników umieszczonych na szyi zwierzęcia. Aplikacja umożliwia uzyskanie przez internet danych z każdego miejsca. Analiza zapisów z czujnika ruchu Axel pozwala na wykrycie zachowania typowego dla rui, a także umożliwia monitorowanie behawioru i zdrowotności zwierząt. HeatPhone informuje o rui, wysyłając SMS pod wcześniej wskazany numer telefonu komórkowego. Wiadomości zawierają takie informacje jak: numer identyfikacyjny zwierzęcia, grupę, do której należy, oraz datę i godzinę wykrycia rui. Pozwala to na bieżącą kontrolę zwierząt i obserwację ich aktywności. Pomiary z pierwszych pięciu dni mają charakter odwoławczy i służą do określenia stanu normalnego dla danego zwierzęcia. Z tego powodu detekcja rui i wyświetlanie aktywności w DWS są aktywowane po 5 dniach od założenia zwierzęciu obroży z czujnikiem ruchu Axel.

Dystrybucją produktów firmy Medria zajmuje się w Polsce AgroComplex. Cena bazy radiowej GSM, ładowarki wraz ze skrzynką transportową wynosi 3410 euro. Zestaw HeatPhone 10 zawierający 10 szt. Axeli z obrożami to koszt 1200 euro, natomiast za Zestaw HeatPhone 50, w którym znajduje się 50 szt. Axeli z obrożami, zapłacimy 5410 euro.