Wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD/MD) jest szeroko rozpowszechnionym schorzeniem, niejednokrotnie obecnym w stadzie bez wiedzy hodowcy.

Choroba ta przynosi duże straty w gospodarstwach mlecznych. W zależności od formy, może przebiegać bezobjawowo lub powodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, oddechowego i odpornościowego.

Wystąpienie zakażenia powoduje również poważne zaburzenia rozrodu krów, objawiające się m.in. nieregularnymi i powtarzającymi się rujami, a także częstymi poronieniami. Z tego powodu konieczne jest niejednokrotnie przyspieszone brakowanie krów ze stada.

Głównym celem badań przeprowadzonych przez UP było określenie wpływu stosowania szczepionek przeciwko BVD/MD na skuteczność unasieniania krów mlecznych. Jako wskaźnik oceny skuteczności unasieniania krów wykorzystano indeks zacieleń, określający ilość zużytych porcji nasienia, konieczną do uzyskania ciąży.

Badania wykazały, że sztuki pochodzące ze stad szczepionych wykazywały wyższą wartość indeksu zacieleń w porównaniu do zwierząt nieszczepionych. Indeks zacieleń w stadach szczepionych i nieszczepionych wynosił odpowiednio: 2,0 i 3,1. Wyniki wskazują więc, że regularne szczepienia na BVD/MD mogą istotnie poprawić wyniki rozrodu krów mlecznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!