Zazwyczaj to właśnie na tym obszarze się skupiamy, starając się wprowadzać wszelkiego rodzaju korekty dawek pokarmowych - niekiedy słusznie, jednak zdarza się również, że kłopoty z tym są nadal.

Jest to spowodowane między innymi występowaniem czynników stresowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą wpływać na zdrowotność i produkcyjność naszych zwierząt. Mogą to być czynniki związane ze złym rozmieszczeniem wyposażenia budynku czy zbyt oszczędnym zaplanowaniem obiektu, jak również może to być skutkiem wieloletniej codziennej eksploatacji budynku.

EKSPLOATACJA OBORY - ŚLISKIE POSADZKI

Zagłębiając się bardziej w eksploatację obory, można dostrzec wiele czynników działających na posadzki w oborze. Korytarze spacerowe umieszczone zarówno tuż przy stole paszowym, jak i na obwodzie obory stanowią również korytarze gnojowe, z powierzchni których codziennie usuwany jest obornik. Przez wiele lat użytkowania siły tarcia zgarniaczy obornika lub innych urządzeń służących do usuwania odchodów z budynku, a także agresywne środowisko (odchody) prowadzą do wygładzania powierzchni posadzki, czyniąc ją jednocześnie bardzo śliską.

Śliska posadzka korytarzy, po których poruszają się krowy, stanowi dla nich zagrożenie. Ryzyko poślizgnięcia to w rezultacie ryzyko utraty krowy. Dlatego też warto jest zwrócić na ten aspekt szczególną uwagę. Naukowcy na konferencjach zachęcają do przejścia przez hodowców drogę krowy - do hali udojowej, czy w okolice stołu paszowego i legowisk. Przejście tą samą drogą, którą zwierzęta wielokrotnie w ciągu dnia muszą pokonywać, by hodowcy mogli czerpać zysk z ich utrzymywania. Taki monitoring stada może dać odpowiedź na pytanie: czy posadzka w mojej oborze jest bezpieczna dla zwierząt?

Śliska posadzka w oborze może być dodatkowym czynnikiem stresowym dla przebywających tam krów mlecznych. Krowy nie czując się pewnie - nie czując oparcia pod racicami, będą unikały poruszania się. Tym samym mogą rzadziej podchodzić do stołu paszowego - co w początkowej fazie laktacji może pogłębić ujemny bilans energetyczny i prowadzić do ujawnienia się licznych schorzeń metabolicznych. Rzadziej podchodzące do stołu paszowego krowy będą pobierały mniej paszy, co skutkować będzie mniejszą mlecznością. Krowy, które rzadziej podchodzą do stołu paszowego, mogą również pobierać paszę bardziej selektywnie - wybierając pasze bardziej smakowite, o większym ładunku energetycznym, które obniżają pH żwacza, przez co może dochodzić do występowania kwasicy żwacza.