Badania potwierdzają, że szybkie odłączenie cieląt, nawet bezpośrednio po urodzeniu od matki i dalsze pojenie mlekiem z wiaderka jest w pewnych względach lepszym rozwiązaniem niż pozostawianie cieląt przez pierwsze kilka dni przy matce.

Wśród cieląt odłączonych w pierwszych godzinach po porodzie występuje nawet kilkukrotnie niższy poziom upadków w porównaniu do grupy cieląt odłączonych po ponad 48 godzinach.

Problemem wielu gospodarstw mlecznych zwłaszcza tych większych jest duża liczba upadków cieląt w pierwszych 3 miesiącach życia, spowodowanych biegunkami oraz chorobami płuc. Występowanie tego typu problemów może być powiązane ze złą jakością siary lub błędami w jej podawaniu, a także nieprawidłową opieką nad tą grupą zwierząt.
 
Ważne jest szybkie podanie siary cielętom po porodzie – najlepiej w ciągu 30 minut, gdyż wtedy ma ona najwyższą wartość. Jakość siary ma ogromne znaczenie ze względu na jej znaczenie, czyli nadanie cielęciu odporności biernej na pierwsze tygodnie życia, do wytworzenia przez nie własnego w pełni funkcjonującego układu odpornościowego, dodatkowej wartości nabiera jakość siary w przypadku wysoko wydajnych krów, gdzie siary jest bardzo dużo o niskiej koncentracji tzw. immunoglobulin. Podobał się artykuł? Podziel się!