Ludzie chorzy na cukrzycę typu 1 muszą często monitorować zarówno poziom glukozy, jak i stężenie ciał ketonowych we krwi, przede wszystkim kwasu kwasu ß-hydroksymasłowego (BHBA), ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej. Okazuje się, że niektóre glukometry dostępne na rynku, przeznaczone dla ludzi, które mogą mierzyć także poziom BHBA we krwi, nadają się również do pomiaru ciał ketonowych we krwi krów. Zwiększona koncentracja ciał ketonowych w surowicy krwi krów jest charakterystyczną cechą ketozy występującej w postaci podklinicznej.

Zaletą glukometrów z możliwością pomiaru ciał ketonowych jest fakt, że wyniki można szybko uzyskać i nie potrzebna jest specjalna kalibracja aparatu, aby zastosować test u krowy.

Aparat mierzy przemiany elektrochemiczne, które zachodzą na pasku testowym po aplikacji krwi, co tłumaczy dlaczego może być stosowany zarówno u ludzi, jak i krów. Pasek, na który wpuszcza się kroplę krwi zawiera enzym dehydrogenazę hydroksymaślanową, która utlenia BHBA do acetylooctanu. To z kolei redukuje NAD+ do NADH. NADH jest potem ponownie utleniany do NAD+. Przyrząd mierzy prąd elektryczny generowany podczas tej przemiany i jest on wprost proporcjonalny do koncentracji BHBA we krwi.

Wykonanie pomiaru wydaje się bardzo proste, trzeba mieć jednak doświadczenie w pobieraniu krwi od krów. Należy podkreślić, że według polskiego prawa krew może pobrać jedynie lekarz weterynarii.

Wynik pomiaru podawany jest w mmolach/litr. Odczyt na poziomie 1,2 - 1,4 mmol/l BHBA to poziom, przy który może wskazywać że u krowy występuje ketoza.

Badania możliwości zastosowania glukometru Precision Xtra TM prowadzone na różnych fermach krów mlecznych, a zebrane przez doktora medycyny weterynaryjnej Garreta R. Oetzel z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, pokazały, że wynik pomiaru jest bardzo precyzyjny i wysoko skorelowany z wynikami uzyskanymi w laboratorium. Zalety badania, które można przeprowadzić przy krowie a wynik dostępny jest od razu, są oczywiste.

Lekarz weterynarii Piotr Witkowski z Rypina w województwie kujawsko-pomorskim, korzysta z polskiego odpowiednika glukometru Precision Xtra TM - Optimum Xido. Jak podkreśla, podczas badania na miejscu, szybko można określić poziom ciał ketonowych i podjąć odpowiednie leczenie.